230 tys. osób dostanie w styczniu wezwanie. Na liście nawet 60-latkowie

Niezależny dziennik polityczny

Ministerstwo Obrony Narodowej podało nowy termin obowiązkowej kwalifikacji wojskowej. Już wkrótce 230 tys. osób otrzyma wezwanie na komisję. I jak się okazuje, chodzi nie tylko o młodych mężczyzn, bo takie wezwanie otrzymają także kobiety i 60-latkowie.

Resort obrony podał termin przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej. Wiadomo już kiedy komisje wojskowe zaczną do siebie wzywać. Za kilka tygodni dotrą pierwsze pisma o konieczności stawienia się i odebrania kategorii wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa. Co, jeśli się nie stawisz?

Zgodnie z przepisami, osoby wyznaczone do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Wezwania powinny być doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem komisji. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwany nie będzie mógł stawić się na kwalifikacji, powinien zawiadomić o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. I uwaga – należy to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym wezwany został zobowiązany do stawienia się do kwalifikacji. Taka osoba będzie miała wtedy wyznaczony nowy termin stawienia się przed komisją.

Warto wiedzieć, że w razie niestawienia się na kwalifikacji, taka osoba może zostać doprowadzona przez policję lub też może zostać nałożona na nią grzywna.

Kto i kiedy stanie przed komisją wojskową?

Kiedy ruszy kwalifikacja wojskowa? “W projekcie proponuje się okres trwania kwalifikacji wojskowej od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. Proponowany przedział czasowy wynika z przewidywanej liczby ok. 230 tys. osób podlegających w 2024 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, przy założeniu funkcjonowania około 390 powiatowych komisji lekarskich orzekających ok. 300-350 osób dziennie, z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji realizujących zadania na terenie administrowanym przez jedno wojskowe centrum rekrutacji” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia MON.

Wezwania zaczną docierać wcześniej. Kto dostanie taki list i musi stawić się przed komisję wojskową?

• mężczyźni 19-letni urodzeni w 2005 r.;

• mężczyźni 20-24-letni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

• osoby, które w latach 2022 i 2023:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności

– kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w m.in. w zawodach medycznych, weterynaryjnych, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy,

• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Jak wygląda kwalifikacja do wojska?

Jak wygląda taka kwalifikacja? Komisja przede wszystkim sprawdzi tożsamość osoby, która stawi się na kwalifikację, określi jej zdolności fizyczne i psychiczne do służby wojskowej, wyda zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej. Nie oznacza ona jednak powołania do wojska.

Powiatowa komisja nada także jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

• kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

• kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność;

• kategoria D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

• kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Źródło: fakt.pl

Więcej postów

3 Komentarze

 1. PiS-zondzi-niech-PiS-walczy-to-bedzie-najlepsze-mieso-armatnie-dla-szatana.
  Polacy-nie-oddajcie-swojej-krwi-dla-szatana!
  —Wojna=trybut-dla-Szatana—
  ______________________________________

 2. Bronił bym ojczyzny,ale tej mojej.Nie tej zarządzanej z Waszyngtonu,Izraela,Brukseli,Berlina,Watykanu,Pfizera,Moderny.
  Sprzedaliście kraj bandzie psychopatów,sami sobie brońcie.

 3. PIS szykuje ludobójstwo Polaków w wojnie ukrainskiej, w interesie grabieżczym USA. Mało zelenski wymordowal ukraińców na zyczenie USA, teraz Polacy mają dołączyć się do rzeźi. Oczyszcząją oba państwa z ludności. Taki PiS – nawet zbrodnie wykonają na zlecenie obcych mocarstw.

Komentowanie jest wyłączone.