Praca Polaków za granicą. Nawet dwukrotne różnice w zarobkach

Niezależny dziennik polityczny

Ponad dwa razy więcej zarabiali Polacy pracujący w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Niderlandach od rodaków wykonujących swoje obowiązki w kraju – wynika z raportu „Polacy pracujący za granicą w 2022 r.” przygotowanego przez Narodowy Bank Polski. Duże różnice widać zwłaszcza w transporcie, budownictwie oraz gastronomii i hotelarstwie.

Raport „Polacy pracujący za granicą w 2022 r.” Narodowego Banku Polskiego opublikował wyniki badania ankietowego rodaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Niderlandów, bo właśnie tam wyjechało ich najwięcej w poszukiwaniu zatrudnienia.

Jak wynika z publikacji główne sektory, w których pracują Polacy w Niemczech to przemysł, rolnictwo, handel, budownictwo oraz hotelarstwo i gastronomia. Z kolei w Wielkiej Brytanii dominuje przemysł oraz hotelarstwo i gastronomia, a w Niderlandach rolnictwo i przemysł. W porównaniu z 2018 rokiem zaobserwowano spadek osób pracujących w służbie zdrowia. Polacy pracują przede wszystkim jako robotnicy i rzemieślnicy wykwalifikowani. Najwięcej badanych wykonujących prace wymagające specjalistycznych kwalifikacji jest zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, co autorzy raportu tłumaczą głównie lepszą znajomością języka angielskiego niż niemieckiego czy niderlandzkiego. Natomiast nowym zjawiskiem jest wysoki odsetek osób zajmujących wysokie stanowiska menadżerskie niskiego i średniego stopnia w Niderlandach (9 proc.) i zauważalny spadek osób zajmujących tego typu stanowiska w Wielkiej Brytanii.

Znaczące różnice w wynagrodzeniach

Autorzy raportu wskazali również na to, że porównanie wysokości wynagrodzeń w wybranych sektorach gospodarki w krajach emigracji Polaków i w ojczyźnie wskazuje na utrzymujące się ponad dwukrotne różnice w wynagrodzeniach brutto. Największe rozbieżności widoczne są w budownictwie, transporcie, hotelarstwie i gastronomii. Natomiast najmniejsze dotyczą rolnictwa.

W Wielkiej Brytanii blisko 70 proc. osób zatrudnionych w hotelarstwie i gastronomii otrzymywało wynagrodzenie poniżej 2 tys. funtów miesięcznie. Z kolei w Niderlandach w przemyśle i rolnictwie najwięcej pracowników zarabiało miesięcznie poniżej 2200 euro. W Niemczech najwyższe wynagrodzenia były w budownictwie, a najniższe w rolnictwie i handlu.

Wyższa siła nabywcza zagranicznych pensji

Według autorów raportu siła nabywcza przeciętnych wynagrodzeń w analizowanych krajach wciąż była wyższa o 40 – 80 proc. od siły nabywczej wynagrodzeń w Polsce.

Badanie, którego wyniki przedstawiono w raporcie „Polacy pracujący za granicą w 2022 r.”przeprowadzono w okresie od grudnia 2022 r. do stycznia 2023 r. na próbie 1000 respondentów w Wielkiej Brytanii, 1000 respondentów w Niemczech i 500 w Niderlandach.

Źródło: bankier.pl

Więcej postów