Uczelnia Służby Więziennej jednak w nowej odsłonie? Posłowie odrzucili senackie veto

Niezależny dziennik polityczny

Sejm nie przyjął w piątek uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy wprowadzającej zmiany w ustawie o Służbie Więziennej, w tym m.in. zmianę nazwy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało w piątek 236 posłów (przy większości bezwzględnej 228), przeciw było 218, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej odrzucenie uchwały Senatu zarekomendowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W toku prac legislacyjnych opozycja, która ma większość w Senacie wskazywała, że proponowane przez rząd zmiany dotyczące Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pozwalają ministrowi sprawiedliwości powołać rektora akademii na pięcioletnią kadencję. Przeciwko zmianom, jako niezgodnym z ustawą o szkolnictwie wyższym, sprzeciw zgłosiła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przepisy dotyczące powoływania władz akademii będą nadal wynikały z ustawy o Służbie Więziennej, zamiast zapewniających jej niezależność ogólnych zasad dla wszystkich uczelni – mówili podczas prac parlamentarzyści opozycji, a wiceszef MS Michał Woś przekonywał, że jest on zgodny z prawem.

Wątpliwości senatorów budziła też jedna z poprawek, jaką na ostatnim etapie legislacji w Sejmie do treści ustawy dodali posłowie. Chodzi o art. 6, który dotyczy przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, a dokładniej rzecz ujmując kwestii finansowania. Jak wskazywali senatorowie zapis ten wykracza poza zakres ustawy i nie jest z nią związany merytorycznie, co sprzeczne jest z zasadami legislacji.

Przepisy obok zmiany w nazwie szkoły wyższej na akademię mają też uprościć kwalifikację kandydatów do służby więziennej oraz usprawnić proces gospodarowania zasobem kwater tymczasowych dla jej funkcjonariuszy. Zmiany przygotowane przez rząd dotyczą również orzecznictwa lekarskiego dla kandydatów do służby – do rekrutacji mają być włączone jednostki medycyny pracy służby więziennej. W pracach sejmowych rząd uzasadniał, że ma usprawnić nabór i zachęcić kandydatów do wstąpienia do SW oraz odciążyć wydające obecnie takie orzeczenia podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Rejonowe Komisje Lekarskie.

Nowe zapisy mają też umożliwić funkcjonariuszom oraz pracownikom Służby Więziennej uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej w przypadku, gdy uczestniczyli oni w zdarzeniu mogącym stanowić źródło silnego stresu w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Nowe regulacje zakładają także, usprawnienie zasad gospodarowania kwaterami tymczasowymi dla uprawnionych do ich otrzymania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Jedynie przepisy dotyczące Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i zasad wyboru jej nowego rektora miałyby obowiązywać od 1 września 2023 r.

Źródło: infosecurity24.pl

Więcej postów