Wkrótce ruszy kwalifikacja wojskowa. Co bada komisja? Czy można nie przyjąć wezwania? Najważniejsze odpowiedzi

Niezależny Dziennik Polityczny

Wkrótce w wielu częściach Polski ruszy kwalifikacja wojskowa. Będzie to pierwsza kwalifikacja od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji uspokaja, że jej przebieg się nie zmieni. Oto najważniejsze informacje na temat komisji wojskowej.

Kogo będzie dotyczyć komisja wojskowa w 2023 roku?

W 2023 roku na komisji wojskowej zjawić się muszą następujące osoby:

 • Mężczyźni urodzeni w 2004 roku (tzw. rocznik podstawowy),
 • Mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
 • Osoby urodzone w latach 2002-2003, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • Osoby urodzone w latach 2002-2003, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • Kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą naukę w szkołach, lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół, lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jakie dokumenty trzeba zabrać na komisję wojskową?

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • Posiadaną dokumentację medyczną,
 • Aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Co się stanie, jeśli osoba wezwana na komisję nie może się na nią stawić?

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie.

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa. Czy trzeba się rozbierać? Jakie badania są obowiązkowe?

W trakcie badania przed komisją wojskową kandydaci proszeni są o rozebranie się do bielizny. Lekarze badają, czy potencjalny poborowy nie ma wad postawy lub deformacji, mogących wpływać sprawność fizyczną, a także czy nie cierpi na choroby skóry. Badanie jąder, odbytu lub prostaty odbywają się niezwykle rzadko. W trakcie badania lekarze wykonują pełną morfologię i ogólne badanie moczu.

Jaką kategorię zdolności wojskowej można otrzymać?

Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich i weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:

Kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej. Aktualnie, nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, w związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczono kategorię A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy,

Kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,

Kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,

Kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Więcej postów

1 Komentarz

 1. Takie dzieci PIS szykuje na mięso armatnie.. Niech was szlag. Wprowadzic w szkole przysposobienie obronne z myslą o oswojeniu z bronią. Ale teraz?! PIS szczuje na wojnę, nie naszą wojnę i szykuje sobie mięso armatnie, bo posłowie i cała zgraja polityków ma byc chronione przed poborem!

Komentowanie jest wyłączone.