Firmy sprawdzą pijanych pracowników. Legalnie każą dmuchać w alkomat

Niezależny Dziennik Polityczny

Pracodawcy wreszcie zyskają jednoznaczne prawo do sprawdzenia, czy zatrudnieni nie stawili się do pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Umożliwi im to nowelizacja kodeksu pracy, którą właśnie przyjął Sejm. Nowe przepisy wywołują jednak wątpliwości np. w przypadkach, gdy badanie wykaże bardzo niskie stężenie zawartości alkoholu.

  • Na możliwość weryfikowania trzeźwości liczą w szczególności np. firmy budowlane, zatrudniające kierowców oraz duże zakłady przemysłowe, w których może dochodzić do groźnych wypadków czy awarii
  • Firma będzie mogła samodzielnie przeprowadzić testy alkomatem. Badanie krwi będzie przeprowadzane w wyjątkowych sytuacjach, przez odpowiednie organy (np. policję)
  • Nowe zasady wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli najwcześniej na początku przyszłego roku

Firma może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo do ochrony mienia. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu.

businessinsider.com.pl

Więcej postów