Szkolenia będą zaczynały się co miesiąc w całej Polsce

dziennik polityczny 1

W 16 jednostkach wojskowych w całej Polsce rozpoczęło się dzisiaj szkolenie wojskowe w nowej formie. Pod wieloma względami zmieniło się od dotychczasowego, a umożliwiła to Ustawa o obronie ojczyzny.

Szkolenie podstawowe potrwa 28 dni i przez ten czas rekruci będą skoszarowani w jednostce. Później złożą przysięgę, po czym rozpocznie się trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. W tym czasie będą już mogli mieszkać w domu, a na szkolenia będą się stawiać w jednostce. 

W Krakowie w dwóch jednostkach przygotowano 140 miejsc. W 16. Batalionie Powietrzno-Desantowym przy ul. Wrocławskiej 80, a w 5 Batalionie Dowodzenia w podkrakowskiej Rzęsce 60. Około 15 proc. zgłaszających się to kobiety.

Przede wszystkim nowy system wszystko uprościł – mówi podpułkownik Paweł Wójcik, zastępca szefa ośrodka zamiejscowego w Krakowie, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Nie mamy już tylu form służby. Dzisiaj jest prosta droga: mamy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i kończąc ją cztery ścieżki rozwoju. Główna to zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa  oraz aktywna i pasywna rezerwa. Następuje rozwój sił zbrojnych, będą powstawały nowe jednostki wojskowe. Ten proces związany ze zwiększeniem liczebności sił zbrojnych już się rozpoczął – dodał ppłk Wójcik.

Żołnierz, który pełni dobrowolną służbę wojskową może być zakwaterowany w jednostce, ale może  mieszkać w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, także w swoim domu. Każdy z żołnierzy dostaje na początek 4560 złotych miesięcznie, bezpłatne wyżywanie, umundurowanie i wyekwipowanie.

Wojsko potrzebuje kilka tysięcy osób

Aby zgłosić się do wojska trzeba mieć ukończone 18 lat, zdolność psychiczną i fizyczną, po przejściu badań psychologicznych. Trzeba posiadać obywatelstwo polskie i nie być karanym za przestępstwa umyślne. Szkolenia na nowych zasadach w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będą zaczynały się co miesiąc. Każdy z kandydatów może zrezygnować ze szkolenia w dowolnym momencie.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowe narzędzie do zwiększenia liczebności sił zbrojnych, uporządkowała i unormowała poprzednie systemy rekrutacji, dzisiaj żaden kandydat nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Żołnierze śpią na salach żołnierskich wieloosobowych, będą mieli szafkę, żeby złożyć swoje rzeczy. Kobiety nie mieszkają z mężczyznami, mamy dla nich osobne miejsca i prysznice. Jeżeli kandydat może nam poświecić tylko 28 dni, ukończy szkolenie i złoży przysięgę wojskową, to ma 3 lata żeby wrócić i kontynuować szkolenie specjalistyczne. Jeżeli kandydat ma stałe zatrudnienie, to zgodnie z ustawą pracodawca nie może takiej osoby, podczas pełnienia służby zwolnić – dodaje podpułkownik Paweł Wójcik.

To nie są warunki hotelowe

Jak wygląda pierwszy dzień szkolenia? Ochotnicy meldują się w biurze przepustek, gdzie dokonywane są wszystkie czynności administracyjno-prawne. potem przechodzą do punktu zespoły zabezpieczenia medycznego, tam jest krótki wywiad z lekarzem oraz rozmowa z panią psychoprofilaktyk. Potem jest już czas na pierwsze wojskowe śniadanie w żołnierskiej stołówce.

Po posiłku ochotnicy zostawiają swoje przedmioty cywilne i jadą do magazynu mundurowego. Po obiedzie zaczyna się już pierwsze szkolenie wojskowe.

Szkolenie kobiet wygląda  tak samo jak mężczyzn, nie ma żadnych różnic. Do momentu przysięgi żołnierze zostają tutaj skoszarowani, a po 28 dniach udają się do macierzystych jednostek i tam mają możliwość wychodzenia po skończeniu pracy, szkolenia czy służby. 28 dni to jest niewiele Kiedy ja  zaczynałem służbę, szkolenie podstawowe trwało 9 miesięcy i nie było możliwości wyjścia w każdej chwili. Teraz kandydaci mogą zrezygnować już po pierwszym dniu. Pierwsze takie drastyczne dni są na początku, trzeba się podporządkować rozkazom, wojsko jest hierarchiczną instytucją” – mówił porucznik Zbigniew Czapik z 5 Batalionu Dowodzenia w Rząsce.

Od 24 lutego, czyli od wybuchu wojny w Ukrainie, widać że jest co raz więcej chętnych do służby wojskowej. Coraz więcej osób zgłasza się na szkolenia, także do Wojsk Obrony Terytorialnej.

rmf24.pl