Złe wieści dla PiS. Spadają notowania rządu i prezydenta [SONDAŻ]

Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i kierowany przez niego rząd tracą poparcie społeczne. Takie wnioski płyną z najnowszego sondażu. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13 — 18 maja 2022 r.

27 proc. badanych dobrze oceniło działalność rządu, 63 proc. — źle; premiera Mateusza Morawieckiego pozytywnie oceniło 29 proc., niezadowolonych z niego było 61 proc. Pracy prezydenta Andrzeja Dudy pozytywną ocenę wystawiło 33 proc., negatywną — 56 proc. — wynika z sondażu Kantar Public.

Zgodnie z najnowszym sondażem Kantar Public 63 proc. badanych negatywnie oceniło działalność obecnego rządu (30 proc. zdecydowanie źle, 33 proc. — raczej źle) — to o 5 pkt proc. więcej niż w kwietniu. Pozytywnie o działaniach rządu wypowiedziało się 27 proc. badanych (23 proc. raczej dobrze, 4 proc. zdecydowanie dobrze) — oznacza to zmniejszenie się odsetku pozytywnych opinii o 4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. 10 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź “trudno powiedzieć” na pytanie o działalność rządu (1 pkt proc. mniej niż poprzednio).

Na pytanie, czy  Mateusz Morawiecki   dobrze wypełnia obowiązki premiera 29 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco (23 proc. raczej dobrze, 6 proc. zdecydowanie dobrze). Oznacza to spadek pozytywnych opinii o 3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Zdaniem 61 proc. respondentów Morawiecki źle wypełnia obowiązki szefa rządu (32 proc. zdecydowanie źle, 29 proc. — raczej źle). To o 3 pkt proc. więcej niż w poprzednio. Odpowiedź “trudno powiedzieć” wybrało 10 proc. badanych (bez zmian).

33 proc. respondentów pozytywnie oceniło pracę prezydenta  Andrzeja Dudy   (25 proc. raczej dobrze, 8 proc. zdecydowanie dobrze). To mniej o 4 pkt proc. niż w kwietniu. Duda źle wypełnia obowiązki głowy państwa zdaniem 56 proc. ankietowanych (27 proc. — zdecydowanie źle, 29 proc. — raczej źle). Odsetek osób wystawiających prezydentowi negatywną ocenę zwiększył się w maju o 2 pkt proc. Odpowiedź “trudno powiedzieć” wybrało 11 proc. ankietowanych (2 pkt proc. więcej niż poprzednio).

Funkcjonowanie rządu najlepiej ocenia elektorat PiS (84 proc. ocen pozytywnych), jak również osoby o sympatiach prawicowych (66 proc.). Najbardziej krytyczni w ocenie są wyborcy KO (90 proc. ocen negatywnych), a także respondenci o poglądach centrolewicowych (88 proc.). Rząd lepiej oceniają mieszkańcy wsi (32 proc.), osoby w wieku powyżej 60 lat (38 proc.), z podstawowym (32 proc.) i zawodowym (30 proc.) wykształceniem, osoby wierzące oraz regularnie praktykujące (53 proc.) i mieszkańcy regionu małopolskiego (40 proc.). Pracę rządu gorzej oceniają natomiast osoby z wykształceniem wyższym (69 proc.) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców (77 proc.) regionu katowickiego (72 proc.).

Premier Morawiecki najczęściej otrzymuje oceny pozytywne od wyborców PiS (85 proc.) oraz osób o poglądach prawicowych (65 proc.). Pracę premiera najgorzej ocenia elektorat KO (88 proc.) oraz Ruchu Polska 2050 (86 proc.), a także badani o poglądach centrolewicowych (82 proc.).

Największe zadowolenie z pracy premiera odnotowano wśród osób najstarszych 60 (41 proc.), o wykształceniu podstawowym (35 proc.) oraz osób wierzących i regularnie praktykujących (53 proc.). Premiera gorzej oceniają mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców (75 proc.) oraz osoby z wykształceniem wyższym (64 proc.) i średnim (64 proc.).

Wypełnianie obowiązków przez prezydenta Dudę najlepiej oceniają wyborcy PiS (88 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (73 proc.). Gorzej natomiast oceniają osoby popierające KO (83 proc.) oraz badani o centrolewicowych (77 proc.) oraz lewicowych (75 proc.) poglądach politycznych.

Z pracy prezydenta częściej zadowolone są osoby powyżej 60 roku życia (44 proc.), osoby z podstawowym (39 proc.) wykształceniem, a także osoby wierzące i praktykujące (61 proc.) oraz mieszkańcy regionu małopolskiego (46 proc.). Najbardziej niezadowoleni z tego, jak Andrzej Duda wypełnia swoje obowiązki są osoby o wykształceniu wyższym (60 proc.) i średnim (58 proc.) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. 68 proc.) i regionów katowickiego (66 proc.) oraz pomorskiego (64 proc.).

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 13-18 maja, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Przeprowadzono wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI), realizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public.

ONET.PL