Sondaż CBOS: poparcie dla rządu najniższe od sześciu lat

W listopadzie poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego spadło do 29 proc. Jego przeciwnikami jest 41 proc. badanych. Blisko połowa wyraża dezaprobatę wobec premiera, a większość ankietowanych negatywnie ocenia bilans działań gabinetu od początku jego funkcjonowania – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Pracownia podkreśla, że w listopadzie odsetek osób deklarujących poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego jest najniższy w całym okresie jego funkcjonowania. Do zwolenników zalicza się 29 proc. badanych (-4 pkt proc. w porównaniu z październikiem). Przeciwnikami jest 41 proc. ankietowanych ( 3 pkt proc.). Obojętność wyraża blisko co czwarty badany (24 proc.).

Ostatni raz odsetek zwolenników rządu poniżej 30 proc. odnotowano jeszcze przed objęciem rządów przez PiS, w lipcu 2015 r., gdy premierem była Ewa Kopacz, stojąca na czele ekipy PO-PSL.

Gorsze niż miesiąc temu są także notowania samego premiera. CBOS wskazuje, że zadowolenie z tego, iż to Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu, deklaruje mniej osób niż kiedykolwiek wcześniej (34 proc., od października spadek o 4 pkt). Dezaprobatę wobec szefa rządu wyraża blisko połowa ankietowanych (49 proc., wzrost o 3 pkt).

 Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo 

W ciągu ostatniego miesiąca znacząco zwiększył się odsetek respondentów źle oceniających bilans działań rządu od początku jego funkcjonowania (z 46 proc. do 52 proc.). Jednocześnie ubyło osób pozytywnie postrzegających efekty jego pracy (z 39 proc. do 35 proc.).

Pogłębił się również krytycyzm w ocenach polityki gospodarczej rządu. Perspektyw poprawy sytuacji gospodarczej nie dostrzega 57 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt w stosunku do października). Przekonanie, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej deklaruje 30 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt).

CBOS zauważa, że rząd ma względnie dużo zwolenników wśród osób w wieku od 55 do 64 lat (42 proc.) i starszych (50 proc.), respondentów z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (45 proc.) oraz badanych o dochodach per capita od 1 tys. do 1 tys. 499 zł (40 proc.) i od 1 tys. 500 zł do 1 tys. 999 zł miesięcznie (38 proc.).

Przeciwne obecnej Radzie Ministrów są przede wszystkim osoby młode – do 34 roku życia (52 proc.) oraz mające od 35 do 44 lat (53 proc.), mieszkańcy dużych miast liczących od 100 tys. do 4 tys. 999 ludności (52 proc.) i więcej (65 proc.), respondenci najlepiej wykształceni i sytuowani (63 proc. z wykształceniem wyższym, 65 proc. spośród kadry kierowniczej i specjalistów, 59 proc. pracowników administracyjno-biurowych, 63 proc. ankietowanych o miesięcznych dochodach per capita wynoszących co najmniej 3 tys. zł).

Stosunek do rządu determinuje jednak przede wszystkim orientacja polityczna i światopoglądowa. Poparcie dla rządu wyraża blisko dwie trzecie osób deklarujących prawicowe poglądy polityczne (63 proc.). Z kolei ponad trzy czwarte identyfikujących się z lewicą (76 proc.) deklaruje się w opozycji do rządu.

Ponadto im częstszy udział w praktykach religijnych, tym większe poparcie dla obecnej ekipy i odwrotnie. Wśród osób najbardziej religijnych: uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu odsetek zwolenników rządu sięga 64 proc., podczas gdy niepraktykujący w 61 proc. określają się jako jego przeciwnicy.

 Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI); samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 listopada 2021 r. na próbie liczącej 1,1 tys. osób (w tym: 56,1 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. – CATI i 14,1 proc. – CAWI). 

 Cieszymy się, że jesteś z nami. Zapisz się na newsletter Onetu, aby otrzymywać od nas najbardziej wartościowe treści. 

ONET.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*