MON z projektem budżetu na 2022. Tarcza, Harpia i artyleria „na podium”

MON z projektem budżetu na 2022. Tarcza, Harpia i artyleria „na podium”

Jesień 2021 roku w Polsce jest pełna sygnałów dotyczących zwiększania wydatków obronnych w kolejnych latach. Dotyczy to i nowelizacji budżetu państwa na 2021 roku i projektu budżetu na 2022 rok. Jakie środki zostaną przeznaczone w przyszłym roku na poszczególne zadania, w tym związane z modernizacją armii?

Rząd zaproponował, aby w ramach nowelizacji budżetu na rok 2021 zwiększyć wydatki w Części 29 – Obrona narodowa o ponad 6,96 mld zł. Z tej kwoty wydatki majątkowe to 6,3 mld zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP. Pieniądze te nie zostaną wydane w 2021 roku. O ile budżet państwa należy wydatkować do końca roku kalendarzowego lub na mocy rozporządzenia Rady Ministrów o wydatkach niegasnących w pierwszych miesiącach następnego roku, to pieniądze na Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych RP mogą czekać na wydatkowanie.

Oczywiście musi to być zgodne z planem finansowym funduszu, ale jest on uchwalany razem z kolejnymi budżetami państwa. Pozostałe 663,740 mln, o które zwiększono budżet MON na 2021 rok przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny. W trakcie procedowania zmiany ustawy budżetowej Senat próbował przeznaczyć wspomniane 6,3 mld zł na ochronę zdrowia, ale Sejm odrzucił tę poprawkę, a Prezydent podpisał już ustawę.

Ogółem budżet państwa w części 29 – Obrona narodowa na rok 2021 (po nowelizacji) wynosi 58,146 mld zł. Projekt na 2022 rok w analogicznej części budżetu przewiduje wydatki w wysokości 57,052 mld zł. Podział tych kwot na poszczególne działy i rozdziały pokazuje tabela nr 1 (dostępna zarówno w formie graficznej, jak i PDF do ściągnięcia – red). W tabeli tej obok kolumny nr 4 dotyczącej pierwotnej ustawy na 2021 rok, znajduje się kolumna nr 5 zawierająca kwoty już po nowelizacji ustawy na 2021 rok. W kolumnie nr 6 umieszczono kwoty proponowane przez Rząd na 2022 rok. Na obecnym etapie jeszcze nie wiadomo czy Sejm i Senat wprowadzą do projektu jakieś istotne zmiany. Historia ostatnich kilku lat pokazuje, iż raczej nie należy się tego spodziewać.

image
 

Dlatego można założyć, iż budżet MON na 2022 rok zostanie uchwalony w zaproponowanej (lub zbliżonej) wysokości. Zaproponowane w nim kwoty przeznaczone na poszczególne działy i rozdziały budżetu w ramach Części 29 – Obrona narodowa można porównać z rokiem 2021. Procentowe porównanie projektu 2022 z pierwotną ustawą 2021 zawiera kolumna nr 7, a ze znowelizowaną ustawą 2021 zawiera kolumna nr 8. Dla porównania w kolumnie nr 2 zawarte jest wykonanie budżetu MON w 2019 roku (łącznie 43,443 mld zł), a w kolumnie nr 3 wykonanie w 2020 roku (łącznie 51,549 mld zł). 

Budowa budżetu MON na 2022 rok tradycyjnie została oparta o postanowienia zawarte w następujących dokumentach: Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, Głównych kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2021-2035, Szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2021-2035, Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2021-2035 oraz planach pochodnych i uzupełniających, Programie Mobilizacji Gospodarki na lata 2021-2035 i Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2021-2035.

Więcej postów