Senat przyjął nowelizację budżetu na 2021 r. z poprawką. Ochrona zdrowia zamiast czołgów

Senat przyjął nowelizację budżetu na 2021 r. z poprawką. Ochrona zdrowia zamiast czołgów

Senat w piątkowym głosowaniu zaakceptował nowelizację ustawy budżetowej na 2021 r. z poprawką, która zwiększa wydatki na ochronę zdrowia o 6,3 mld zł.

  • Senat przyjął nowelizację ustawy dotyczącej tegorocznego budżetu
  • Senatorowie zdecydowali się jednak na wprowadzenie do niej poprawki zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia
  • Pieniądze mają pochodzić z planowanego przez rząd zakupu czołgów Abrams

Senat w piątek w trakcie głosowania zaakceptował nowelizację ustawy budżetowej na 2021 r. Izba wyższa odrzuciła wniosek mniejszości o przyjęciu ustawy bez poprawek i opowiedziała się za zwiększeniem wydatków na ochronę zdrowia o 6,3 mld zł.

Środki, o które zostały powiększone nakłady na służbę zdrowia, pochodzą z zapisanego w rządowym przedłożeniu zwiększenia wydatków na obronność. Jak mówił wcześniej senator KO Kazimierz Klejna, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która zaproponowała poprawkę, chodzi o pieniądze przeznaczone na zakup czołgów Abrams.

W nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. założono, że inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc. Tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

Ponadto Senat w piątkowym głosowaniu przyjął także nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2021 r. Ustawa ta stanowi uzupełnienie nowelizacji budżetu na ten rok.

Większość poprawek, które przyjął Senat, ma charakter legislacyjny i porządkujący. Do ustawy okołobudżetowej wprowadził on także poprawkę, która nakazuje rządowi przygotowanie planu wydatków niewygasających – a więc takich, których poniesienie i rozliczenie ma nastąpić później niż do końca marca przyszłego roku – a także przedstawienie Sejmowi i NIK informacji o realizacji tych wydatków.

Wśród najważniejszych rozwiązań, jakie wprowadza ustawa okołobudżetowa na 2021 r., jest utworzenie w jednostkach budżetowych funduszu nagród na rok bieżący czy przeznaczenie 1 mld zł na dodatkowe subwencje na jednostki badawcze w ramach sieci badawczej Łukaszewicz. W ustawie zaplanowano także dodatkowe środki w wysokości 1 mld zł dla gmin na inwestycje w wodociągi oraz dodatkowe 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją. Prawie 1,25 mld zł ma zostać przeznaczone na odkupienie akcji spółki PKP PLK od PKP SA.

businessinsider.com.pl

Więcej postów