Polski Ład uderzy w gminy wiejskie, które stracą 44 mld zł

Polski Ład uderzy w gminy wiejskie, które stracą 44 mld zł

Związek Gmin Wiejskich RP negatywnie zaopiniował projekt zmian podatkowych planowany w ramach Polskiego Ładu. Jak wykazał, przyniosą one terenom wiejskim 44 mld zł strat w ciągu dekady.

 „Szacowany spadek dochodów gmin wiejskich w 2022 roku to 2,44 mld zł, a gmin miejskowiejskich 2,22 mld zł. Spadek ten w roku 2022 i kolejnych latach dla gmin wiejskich to ponad 40% nadwyżki operacyjnej z roku 2020. Łącznie gminy z obszarami wiejskimi stracą ponad 44 mld zł w ciągu dekady” – wskazano w opinii Związku Gmin Wiejskich RP złożonym do projektu ustawy podatkowej wchodzącej w skład Polskiego Ładu.

Taka utrata dochodów, zdaniem gmin zrzeszonych w związku, nie pozostanie bez wpływu na ich możliwości rozwoju. Jak czytamy, „większość gmin z obszarami wiejskimi w kolejnych latach, po zmianie przepisów o PIT, utraci zdolność kredytową wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych oraz może zakończyć rok budżetowy deficytem operacyjnym, uniemożliwiającym dalsze funkcjonowanie jednostek”.

Pozbawianie samorządów samodzielności

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich RP potwierdza podnoszone od dłuższego czasu zarzuty dot. tego, że pomysły zawarte w Polskim Ładzie dużo mocniej uderzą w biedne miejscowości i wsie aniżeli w duże samorządy.

„Gminy o małym potencjale dochodów opodatkowanych PIT będą tracić więcej aniżeli gminy mające dobrze zarabiających mieszkańców, a dochód z udziału z PIT w tych gminach stanie się marginalnym dochodem własnym, gdzie nawet zwiększenie udziału gmin w dochodach z PIT nie uzupełni ubytków spowodowanych przepisami niniejszej projektowanej ustawy” – podkreślono oraz skrytykowano będące przewidywanym skutkiem ustawy „pozbawienie samodzielności finansowej samorządów, poprzez zmniejszenie jego dochodów własnych oraz uzależnia funkcjonowanie JST od politycznych decyzji władz centralnych, mających wpływ na przyznawanie im środków na inwestycje i subwencje”.

Równocześnie w ocenie ZGW Polski Ład przyniesie zwiększenie obciążenie daninami publicznymi drobnych przedsiębiorców i klasy średniej przy równoczesny zaoferowaniu niewielkich korzyści osobom mniej zarabiającym.

Polski Ład
Polski Ład to zaprezentowany w maju przez Zjednoczoną Prawicę program, którego jednym z filarów są zmiany w systemie podatkowo-składkowym. Obietnice mówią o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesieniu II progu podatkowego do kwoty 120 tys. zł. Równocześnie jednak zlikwidowana ma zostać możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku, co sprawi, że m.in. podatek liniowy przestanie się opłacać przedsiębiorcom w Polsce.

businessinsider.com.pl

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!