Segregacja covidowa na Litwie, czyli co da Paszport Możliwości?

Segregacja covidowa na Litwie, czyli co da Paszport Możliwości?

Od 13 września więcej aktywności będzie dostępnych tylko dla posiadaczy Paszportu Możliwości. Odpowiednie poprawki do projektu uchwały o ogłoszeniu sytuacji nadzwyczajnej zatwierdził rząd na środowym posiedzeniu.

Bez Paszportu Możliwości od 13 września nie będzie już można uzyskać usług kontaktowych i prowadzić działalność w sklepach, jeśli nie będą one miały osobnego wejścia z zewnątrz, a ich powierzchnia handlowa przekracza 1500 mkw. oraz których główną działalnością nie jest sprzedaż artykułów spożywczych, weterynaryjnych, paszowych, farmaceutycznych, optycznych oraz ortopedycznego sprzętu technicznego.

Ograniczeniu ulegnie również świadczenie usług zdrowotnych, z wyjątkiem pomocy medycznej w nagłych wypadkach, do których te wymagania nie będą miały zastosowania. Zgodnie z decyzją szefa operacji kryzysowych na szczeblu państwowym ma być ustalone, że dostęp do zakładów opieki zdrowotnej w celu uzyskania usług planowych będzie możliwy tylko dla osób, posiadających negatywny wynik wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin testu, dla ozbrowieńców i zaszczepionych. Rząd zapewni bezpłatne badania pod kątem COVID-19 w celu uzyskania usług zdrowotnych.

Bez Paszportu Możliwości nie będzie już możliwe zamówienie drobnych napraw, jeśli kontakt usługobiorcy z usługodawcą trwa dłużej niż 15 minut czy świadczenie usług piękności. Dla osób, ktore nie chorowały na COVID-19, niezaszczepionych, nieposiadających negatywnego wyniku testu zamierza się też ograniczyć korzystanie z usług transportu miejskiego i podmiejskiego, dalekobieżnego i międzynarodowego, bibliotek i czytelni archiwów państwowych.

Bez Paszportu Możliwości nie będzie już możliwe uczestniczenie w komercyjnych i niekomercyjnych imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, uroczystościach, jarmarkach, festiwalach i innych wydarzeniach w miejscach publicznych.

Biorąc udział w tych aktywnościach osoby z Paszportem Możliwości nie będą już podlegały obowiązkowi noszenia maseczek na twarz, przestrzegania odległości i innych wymagań, ale nadal będzie to zalecane. W przypadku aktywności, które są dostępne dla osób bez Paszportu Możliwości, środki bezpieczeństwa epidemiologicznego nadal są obowiązkowe.

Rząd będzie mógł korygować te wymagania na kolejnym posiedzeniu.