Ziobro chciał ich zdelegalizować. Czym jest Reformowany Kościół Katolicki?

Zrzeszają ponad 100 osób w całej Polsce i udzielają ślubów parom jednopłciowym. Prokurator generalny chciał, by Reformowany Kościół Katolicki w Polsce zdelegalizowano. Wyjaśniamy, na czym polega działalność wspólnoty, potocznie nazywanej „Tęczowym Kościołem”.

Zbigniew Ziobro uznał, że Reformowany Kościół Katolicki należy zdelegalizować, bo „statut oraz wniosek RKKwP nie zawierały istotnych informacji wymaganych ustawą (…). Organ rejestrowy nie dokonał również oceny wniosku  Kościoła   o wpis pod względem zgodności z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską oraz podstawowe prawa i wolności innych osób” – pisała „Gazeta Wyborcza”. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w czerwcu zdecydował o nieskreślaniu wspólnoty z rejestru w Polsce. To jednak nie koniec sprawy, bo ostatecznego orzeczenia sądu w tej sprawie jeszcze nie ma.

Zalążkiem Kościoła była nieformalna grupa chrześcijańska z Poznania – Wspólnota Braci i Sióstr Jezusa Chrystusa. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce powstał w 2007 r. Jednak legalnie funkcjonuje dopiero od 2020 r., wtedy do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych wpisało go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.       Procedura, w której prokurator generalny nie brał udziału, trwała trzy lata. Zbigniew Ziobro sprzeciw wniósł pół roku po rejestracji RKKwP.   

MSWiA uznało, że rejestracja jest nieważna ze względu na udzielanie małżeństw osobom ze społeczności  LGBT  . Reformowani katolicy złożyli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas poparł ich Adam Bodnar, ówczesny rzecznik praw obywatelskich.

MSWiA zdania nie zmieniło, więc „Tęczowy Kościół” złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca zdecydował o jej wstrzymaniu. Ostateczne orzeczenie sądu pojawi się później.

Jest to kościół chrześcijański tradycji starokatolickiej, co oznacza, że przyjmuje wiarę Kościoła pierwszego tysiąclecia. Duchowość Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce opiera się na słowie Bożym, małych wspólnotach oraz Liturgii. Biskupem Kościoła jest ks. Tomasz Puchalski. Wspólnotę wyróżnia przede wszystkim to, że udziela ślubów małżeństwom jednopłciowym. I właśnie ta część działalności Kościoła wywołuje najwięcej kontrowersji. Ale odstępstw od zasad, według których żyją katolicy, jest więcej.

Na stronie RKKwP czytamy, że w Kościele można przyjąć siedem sakramentów: chrzest, eucharystię, bierzmowanie, spowiedź, namaszczenie chorych, małżeństwo i sakrament święceń. Jeśli chodzi o zawarcie małżeństwa homoseksualnego, chociaż jeden z przyszłych małżonków musi być członkiem tego kościoła. Związki te nie są umocowane prawnie.

 U reformowanych katolików sakrament święceń mogą przyjmować nie tylko mężczyźni, ale także kobiety . Oprócz tego nie ma obowiązku celibatu, a seks przedmałżeński nie jest uznawany za grzech. Za to rozwód grzechem już jest. Można jednak wejść w ponowny związek pod warunkiem spowiedzi i wypełnienia zobowiązań wynikających z poprzedniego małżeństwa.

Kościół ten ma niewielkie wspólnoty w kilku miastach w Polsce, największą liczącą ok. 30 osób w Poznaniu. RKKwP działa w duchu kościoła lokalnego, czyli właśnie jako grupa wspólnot, które ze sobą współpracują i sobie pomagają. Jego członkowie, jak sami piszą na swojej stronie, żyją wg. słów św. Ignacego Antiocheńskiego, Ojca Kościoła z II w., że Kościół jest „Wspólnotą wspólnot”.

„Tęczowy Kościół” jest zaangażowany w sprawy społeczne i jest bardzo inkluzywny. Wspólnota przyjmuje każdego niezależnie od pochodzenia, wieku, płci, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Dla przedstawicieli Kościoła niezwykle ważny jest też dialog międzyreligijny.

Źródło: Onet, „Gazeta Wyborcza”, starokatolicy.eu

 Cieszymy się, że jesteś z nami. Zapisz się na newsletter Onetu, aby otrzymywać od nas najbardziej wartościowe treści. 

FAKT.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!