Przymusowe szczepienia – ustawa już jest

Przymusowe szczepienia? Ustawa już jest, wystarczy rozporządzenie ministra

Przymusowe szczepienia – ustawa już jest, wystarczy rozporządzenie Ministra Zdrowia

kary od 5000 – 10000 zł za brak poddania się szczepieniu

link do ustawy (PDF)

https://isap.sejm.gov.pl/isap….

Art.17 ust. 10 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:1)wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych,2)osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby

Art.36.1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

ZOABCZ: Jak chcesz pokoju, szykuj się wydawać!

Art.48a.1. Kto wstanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art.46 lub art.46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w:

4) art. 46ust.4pkt6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000zł do 10000zł;

art. 46 ust. 4 W rozporządzeniach, o których mowa w ust.1 i 2, można ustanowić:  obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust.3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

19 Komentarze

  1. Szczepionka jest w fazie testów, więc mogą sobie te rozporządzenia w buty włożyć. Każdy sąd uchyli te kary. Poza tym, na całe szczęście mamy Konstytucję, która chroni Nas przed takimi psychopatycznymi decyzjami.

  2. Będziemy te kurwia zabijać, tak po prostu. Bez mrugnięcia okiem rozdupcę czaszkę każdego kto macza paluchy w tym ohydnym procederze. Będą uliczne polowania na tych sukinsynów z półmetrowymi bagnetami. Nie schowają się, znajdziemy ich.

  3. Oby nareszcie ludzkość powstała przeciw złu, które chce opanować śwuat. Teraz trzeba się opowiedzieć po której stronie barykady się stoi. Zanim Sodoma i Gomora upadnie ,trzeba należeć do tych sprawiedliwych..

  4. To faszyści jebani. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w rezolucji 2361 (2021) wzywa państwa członkowskie i Unię Europejską m.in., by: „7.3.1. upewnić się, że obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest nakazane i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli nie chce zrobić tego sam; 7.3.2. zapewnić, że nikt nie jest dyskryminowany z powodu braku szczepienia ze względu na możliwe zagrożenie dla zdrowia lub niechęć do szczepień”.

  5. Dlaczego wrzucacie artykuł o USTAWIE Z 2008 ROKU?
    A wy, czytający, dlaczego nawet nie zajrzycie do linku z ustawą, żeby SPRAWDZIĆ DATĘ?
    Ręce opadają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*