Ukraiński parlamentarzysta chce LUSTROWAĆ ukraińskich polaków

Według deputowanego Partii Radykalnej Ihora Popowa, ukraińscy parlamentarzyści szykują uchwałę, która ma być odpowiedzią na nowelizację ustawy o IPN w Polsce.

O odpowiedzi ukraińskiej Rady Najwyższej napisał na Facebooku jej deputowany z ramienia Partii Radykalnej, Ihor Popow. „Rada Najwyższa przygotowuje projekt uchwały w odpowiedzi na prowokacyjne polskie prawo” – jak nazywa nowelizację ustawy o IPN ukraiński polityk. Podkreśla, że „oprócz oceny decyzji Sejmu i wezwań do zawetowanie tej ustawy” w ukraińskiej uchwale ma się znaleźć także „kompleks środków dla zapobieżenia rosnącym pretensjom sąsiada do rewizji wyników wojny i rewizji granic”. Popow ocenia, że „najpewniej właśnie to jest przyczyną nieprzyjaznych działań” ze strony Polski, jak ocenia uchwalenie nowelizacji ustawy o IPN.

W ramach „środków”, które miałyby zostać przeciwstawione przez Ukrainę polskim „pretensjom”, Popow widzi „lustrację wydanych obywatelom Ukrainy <<Karto Polaka>>”. Polityk chciałby obowiązkowego ujawniania posiadania Kart przez wszystkich aspirujących do zajmowania „stanowisk państwowych” oraz w służbach specjalnych, organach ścigania oraz armii.

Popow proponuje też całkowite uniemożliwienie prowadzenia badań historycznych przedstawicielom polskich, publicznych instytucji badawczych. Jak napisał – „trzeba ochronić ukraińskie archiwa przed dostępem ze strony zainteresowanych fałszowaniem historii przedstawicieli RP. Szczególnie uważając na dokumenty o przeszłym prawie własności ziemi i nieruchomości na terytoriach Ukrainy, które wcześniej wchodziły w skład Polski”. To ostatnie jest konieczne ponieważ – „Restytucja [własności] jest skrytym marzeniem wielu polskich polityków” – uznał ukraiński parlamentarzysta.

Wśród uchwalonych niedawno nowych zapisów ustawy o IPN znajdują się te, zabraniające gloryfikowania ukraińskich organizacji OUN-UPA i negowania ludobójstwa jakiego dopuściły się one na ludności polskiej na Kresach Południo-Wschodnich.

FACEBOOK.COM/KRESY.PL

Więcej postów