No Picture

Dwa zagrożenia polskiej zbrojeniówce

18 sierpnia, 2015 1 23

Po wydarzeniach na Ukrainie nie ma co dyskutować nad polską doktryną bezpieczeństwa, tylko po raz pierwszy spróbować wypełnić jej założenia. A szczególnie założenie, z którego […]