Rosja nakłada kaganiec na kraje stosujące wobec niej sankcje

Rosyjskie banki mają informować o wszystkich operacjach obywateli państw, które przyłączyły się do sankcji przeciwko tego krajowi. Taki obowiązek wprowadza Federalna Służba Monitoringu Finansowego (Rosinfomonitoring). Pismo w tej sprawie rozesłano do wszystkich rosyjskich instytucji bankowych – informują tamtejsze media.

 

Zarządzenie dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Te obostrzenia obejmują też- jak podano- obywateli państw wspierających terroryzm i nieprowadzących skutecznej walki z korupcją.

Na liście tej znalazło się 41 krajów: 29 państw Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Kanada, Norwegia, Szwajcaria, a także Australia, Iran, Syria, Sudan, Nowa Zelandia, Argentyna, Meksyk, Korea Północna i Jamajka.

Według zaleceń, transakcje klientów z państw z „czarnej listy” mają być uznawane za „podejrzane” i rekomenduje się ich nierealizowanie. Bank ma informować o nich wywiad finansowy. Jeśli zignoruje te przepisy, to działanie ma być traktowane jak naruszenie prawa i może spowodować odebranie licencji.

Obecnie o transakcjach powyżej 600 tysięcy rubli rosyjskie banki muszą informować Federalną Służbę Monitoringu Finansowego w ciągu trzech dni. Transakcje „podejrzane”, zgodnie z nowymi przepisami, należy zgłaszać „niezwłocznie”.

IAR

Więcej postów