Wyrok NSA na niekorzyść Bronisława Komorowskiego!

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł wczoraj, że prezydent Komorowski niezgodnie z prawem utrzymywał, że sporządzane dla niego ekspertyzy dotyczące zgodności z Konstytucją RP ustawy z 2011r. obcinającej składkę przekazywaną do OFE, nie stanowią informacji publicznej.

 

Jest to ciąg dalszy sprawy sądowej eksperta Forum Obywatelskiego Rozwoju – Mikołaja Barczentewicza z Prezydentem RP o dostęp do informacji publicznej dotyczącej nowelizacji tzw. ustawy o OFE z 2011.

W kwietniu 2011 r. Mikołaj Barczentewicz, ekspert FOR, złożył w Kancelarii Prezydenta RP formalny wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci ekspertyz dotyczących zmian w ustawie o funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych, spotykając się z odpowiedzią, że zdaniem Kancelarii Prezydenta RP opinie konstytucjonalistów nie stanowią informacji publicznej.

15 lipca 2011 r. Mikołaj Barczentewicz, złożył skargę na bezczynność Komorowskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

6 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, że Prezydent RP jest zobowiązany do rozpoznania wniosku o udostępnienie opinii prawnych dotyczących zgodności tzw. „ustawy o OFE” z Konstytucją RP. Prezydent złożył skargę kasacyjną i sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

22 marca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie ze skargi kasacyjnej Prezydenta RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi Mikołaja Barczentewicza. Sędziowie uwzględnili wniosek pełnomocnika Prezydenta RP odnośnie skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie prawne dotyczy tego, czy zgodne z Konstytucją RP są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozumiane w ten sposób, że jako informacje publiczne kwalifikują dane, które były wykorzystywane w procesie legislacyjnym przez Prezydenta RP, zgodnie z jego prerogatywami zapisanymi w Konstytucji RP.

13 listopada 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Konstytucja nie stoi na przeszkodzie udostępnieniu przez Prezydenta informacji publicznej, w tym przypadku – ekspertyz dotyczących zgodności z konstytucją ustawy z 2011 r. obcinającej składkę przekazywaną do OFE.

Finał jeszcze nie jest przesądzony, m.in. ze względu na kwestie związane z ochroną prawnoautorską, jak i z tym czy ekspertyza dotyczy projektu będącego na etapie parlamentarnym, czy też nie.

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!