No Picture

„My, Polacy, prosimy Was, Niemców…”

Czerwiec 25, 2014 0 9

Jutro przed ambasadą Niemiec na Litwie Wileński Oddział Związku Polaków na Litwie organizuje pikietę, która ma być wyrazem niezadowolenia z braku postępu w rozwiązywaniu problemów […]

No Picture

Globalizacja Sił Specjalnych

Czerwiec 23, 2014 0 22

Administracja Obamy preferuje prowadzenie tajnych działań, a nie korzystanie z konwencjonalnego użycia siły.

No Picture

Mini NATO przeciwko Rosji

Czerwiec 20, 2014 1 2

Polska, Litwa i Ukraina zdecydowały o utworzeniu wspólnej brygady, o trudnej do wymówienia nazwie LITPOLUKRBRIG. Umowa zostanie podpisana 18 czerwca. Sam pomysł nie jest nowy.