Kolejne roszady w sejmiku województwa śląskiego. Radni z PiS stracili funkcje w komisjach

Niezależny Dziennik Polityczny

Sejmik woj. śląskiego zmienił na nadzwyczajnej sesji składy sejmikowych komisji, m.in. zastępując dotychczasowych przewodniczących z PiS, radnymi przede wszystkim KO. Jak wyjaśniono, zmiany wynikają ze zmian we władzach województwa.

  • Dotąd w większości komisji przewodniczący i wszyscy wiceprzewodniczący byli z PiS. Wyjątkiem była komisja rewizyjna, gdzie w środę dotychczasowego przewodniczącego Grzegorza Wolnika z KO zastąpił Piotr Czarnynoga z PiS.
  • We wszystkich pozostałych komisjach radnych PiS zastąpili głównie radni KO. 
  • Zdecydowano też o powołaniu doraźnej czteroosobowej komisji sejmiku ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową w kontekście ich wpływu na realizację zadań samorządu woj. śląskiego

Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Sejmiku woj. Śląskiego w trakcie ostatniej sesji 21 listopada. Stało się to po tym, jak marszałek Jakub Chełstowski utworzył w Sejmiku klub “Tak! Dla Polski” i wraz z trójką innych dotychczasowych radnych PiS głosował wspólnie z dotychczasową opozycją, m.in. wybierając nowego przewodniczącego sejmiku i nowy zarząd województwa. 

Kilka dni później regionalne struktury Platformy Obywatelskiej zapowiedziały zwołanie sesji sejmiku w najpilniejszych, jak argumentowały, sprawach.

Sprawy dotyczyć miały: nieprawidłowości w Funduszu Górnośląskim, ok. 30-proc. podwyżki ceny wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, wojewódzkiego programu wsparcia in vitro czy skoordynowania spraw związanych z wytyczaniem przebiegu szybkiego połączenia kolejowego Katowic z Ostrawą, które ma powstać w ramach CPK.

Wszystkie te kwestie znalazły się w programie środowej (7 grudnia) nadzwyczajnej sesji wraz z wnioskowanymi zmianami w składach sejmikowych komisji. W środę późnym wieczorem zmieniane były całe składy komisji, wraz ze zmianą ich przewodniczących na osoby z nowej większości i wiceprzewodniczących po jednym z większości i nowej opozycji (PiS).

Sejmik śląski zmienił skład swojego prezydium

Radni woj. śląskiego odwołali dotychczasową wiceprzewodniczącą sejmiku Beatę Kocik z PiS. Na nowych przewodniczących sejmiku wybrano Urszulę Koszutską z KO oraz Rafała Porca z Lewicy.

Za odwołaniem Kocik było 24 radnych, przeciw było ośmioro, od głosu wstrzymał się jeden radny. Za wyborem Koszutskiej było 24 radnych, przeciw czworo, bez wstrzymujących się. Za kandydaturą Porca zagłosowało 21 radnych, przeciw było sześć głosów, wstrzymał się jeden radny.

Przed środową sesją marszałek woj. śląskiego, który pozostał na stanowisku, złożył wraz z dwunastoosobową grupą radnych nowej większości wniosek o odwołanie dotychczasowej wiceprzewodniczącej sejmiku Beaty Kocik. Marszałek motywował ten wniosek “wyczerpaniem się formuły politycznej”.

Po późnowieczornym głosowaniu Kocik stwierdziła, że to, że pod wnioskiem o jej odwołanie podpisali się m.in. jej byli koledzy, jest dla niej “zupełnie normalne”. “Dla jednych wyczerpuje się formuła polityczna, formuła partyjna, transfery z klubu do klubu są normalne, wiecie doskonale państwo, zwłaszcza ci, którzy byli radnymi miasta, gminy czy sejmiku, to jest zupełnie normalne” – mówiła radna.

“Może po raz pierwszy nie jest normalne, że takim transferem był akurat marszałek z naszego ugrupowania, ale myślę, że już teraz to mało mnie zdziwi. (…) Życzę państwu na tej nowej drodze, która zaczęła się już 21 listopada, dużo sukcesów i oby nasze województwo dalej tak pięknie rozwijało się, jak rozwijało się pod ponoć nieudanymi, mało kompetentnymi rządami przez cztery lata, natomiast nic na to nie wskazuje” – oceniła Kocik.

Radni KO zastąpili radnych PiS w sejmikowych komisjach

Dotąd w większości komisji przewodniczący i wszyscy wiceprzewodniczący byli z PiS. Wyjątkiem była komisja rewizyjna, gdzie w środę dotychczasowego przewodniczącego Grzegorza Wolnika z KO zastąpił Piotr Czarnynoga z PiS.

Przed głosowaniami ws. składu kolejnych komisji radni PiS opowiedzieli się za tym, aby pracowała w nich dotychczasowa liczba radnych tego ugrupowania dopuszczając, aby nowa koalicja zapisała do nich większą liczbę radnych, aby zachować parytet.

Jak mówił radny Jan Kawulok z PiS, żaden przepis nie ogranicza liczby członków komisji, przy zastrzeżeniu, że każdy radny może pracować w trzech komisjach stałych. Koalicja nie zdecydowała się na zwiększenie liczby swoich radnych, przez co większość w części komisji zachowało PiS. Takie składy przyjmowane były następnie jednogłośnie.

Sejmikowe komisje w nowych składach

W komisji budżetu, skarbu i finansów dotychczasowego przewodniczącego Stanisława Baczyńskiego z PiS zastąpił Marek Kopel z KO. W komisji edukacji, nauki i kultury dotychczasowego przewodniczącego Piotra Czarnynogę z PiS zastąpiła Lucyna Ekkert z KO.

W komisji polityki społecznej i ochrony zdrowia dotychczasowego przewodniczącego Piotra Bańkę z PiS zastąpił Klaudiusz Komor z KO. W komisji rolnictwa i terenów wiejskich dotychczasowego przewodniczącego Rafała Kandziorę (przeszedł z PiS do Tak! Dla Polski) zastąpił Marek Bieniek z KO.

W komisji rozwoju i zagospodarowania przestrzennego dotychczasowego przewodniczącego Zbigniewa Przedpełskiego z PiS zastąpił Andrzej Molin z KO. W komisji sportu turystyki i rekreacji dotychczasową przewodniczącą Julię Kloc-Kondracką z PiS zastąpił Marta Salwierak z KO. W komisji statutowo-regulaminowej dotychczasowego przewodniczącego Stanisława Jaszczuka z PiS zastąpiła Dorota Konieczny-Simela.

W komisji środowiska i gospodarki wodnej dotychczasowego przewodniczącego Józefa Kubicę z klubu PiS zastąpiła Katarzyna Stachowicz z KO. W komisji współpracy zagranicznej i integracji europejskiej dotychczasowa przewodnicząca Maria Materla (przeszła z PiS do Tak! Dla Polski) pozostała na stanowisku.

W komisji skarg, wniosków i petycji, która ostatnio nie miała przewodniczącego, wybrano nim dotychczasowego wiceprzewodniczącego Rafała Kandziorę (również przeszedł z PiS do Tak! Dla Polski). W doraźnej komisji – kapitule odznaki honorowej za zasługi dla woj. śląskiego na stanowisku pozostał dotychczasowy przewodniczący Jacek Świerkocki z PiS.

Jak napisano w zbiorczym uzasadnieniu do wszystkich tych uchwał, “proponowane zmiany w składach komisji Sejmiku Woj. Śląskiego wynikają ze zmian we władzach województwa”. Na środowej sesji nie zmieniono składu doraźnej komisji ds. klimatu (kieruje nią radna Iwona Jelonek z KO) oraz doraźnej komisji ds. transformacji regionu (kieruje nią radny Jarosław Szczęsny z PiS).

Sejmik woj. śląskiego powołał komisję ds. inwestycji rządowych

Na środowej nadzwyczajnej sesji późnym wieczorem zdecydowano też o powołaniu doraźnej czteroosobowej komisji sejmiku ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową w kontekście ich wpływu na realizację zadań samorządu woj. śląskiego. Jej przewodniczącym został Grzegorz Wolnik z Koalicji Obywatelskiej.

Jak napisano w uchwale, przedmiotem działań komisji będzie analiza wpływu inwestycji rządowych, w tym kolejowych, na: możliwość niezakłóconej realizacji przez organy woj. śląskiego Strategii Rozwoju Woj. Śląskiego, na infrastrukturę zarządzaną przez jednostki woj. śląskiego, w tym zwłaszcza na drogi wojewódzkie, na obszary chronione, których ochrona leży w kompetencjach województwach i na zadania związane z planowaniem przestrzennym.

Uchwała wskazuje też, że zakres działania komisji ma obejmować analizę tych inwestycji, a także zagadnienia dotyczące ich realizacji, w tym wspieranie marszałka i zarządu woj. śląskiego w wykonywaniu ich kompetencji bezpośrednio związanych realizację tych inwestycji.

Z kolei w uzasadnieniu napisano, że inwestycje prowadzone przez administrację rządową, w tym inwestycje kolejowe związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym i związane z nim realizacje linii kolei dużych prędkości, mają kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu, jednak obok planowanych korzyści mogą wywierać istotny wpływ na zadania realizowane przez władze woj. śląskiego.

Wskazano przy tym na zadania z zakresu: Strategii Rozwoju Woj. Śląskiego, utrzymania infrastruktury zarządzanej przez wojewódzkie jednostki organizacyjne i zapewniania odpowiedniej ochrony wartości przyrodniczych znajdujących się na obszarze woj. śląskiego.

“W związku z powyższym jest pożądane, aby władze województwa miały możliwość analizy procesu projektowania inwestycji realizowanych przez organy administracji rządowej, w kontekście zadań realizowanych przez województwo samorządowe, w tym wydawanie opinii w sprawie tych inwestycji” – wskazuje uzasadnienie do uchwały.

“Celowe jest więc powołanie doraźnej komisji, której zadaniem będzie monitorowanie postępów inwestycji realizowanych przez organy administracji rządowej” – precyzuje uzasadnienie.

Zapowiadając sesję sejmiku dotyczącą m.in. tego tematu szef śląskich struktur PO Wojciech Saługa diagnozował, że samorząd woj. śląskiego powinien wziąć część odpowiedzialności za koordynację spraw związanych z wytyczaniem przebiegu mającego powstać w ramach CPK szybkiego połączenia kolejowego Katowic z Ostrawą – szczególnie w kontekście odbywających się protestów lokalnych społeczności, a także pojawiających się na tle przebiegu linii sporów pomiędzy tymi społecznościami.

Na początku listopada br. ulicami Katowic przeszedł protest przeciw budowie nowej linii kolejowej, mającej połączyć Katowice z Ostrawą, w ramach inwestycji w CPK. Ok. 200 osób sprzeciwiało się wykupowi ich domów i gruntów, ale też samej inwestycji w centralne lotnisko.

Mieszkańców wspierają lokalne samorządy, w tym władze Katowic. Proponują, aby zamiast nowego przebiegu w gęsto zaludnionym obszarze, inwestycję o statusie Kolei Dużej Prędkości (KDP) oprzeć o modernizowane istniejące linie kolejowe.

Jak informuje spółka CPK na swoim portalu, obecnie trwają prace nad wyborem optymalnego wariantu przebiegu nowej linii kolejowej nr 170. “Dzięki informacjom zebranym w toku prac nad projektem, na podstawie wcześniej istniejących wariantów (…), wyznaczyliśmy cztery docelowe warianty, które poddane zostaną analizie wielokryterialnej. Spośród nich, pod koniec tego roku, wybrany zostanie wariant inwestorski” – wskazuje inwestor.

portalsamorzadowy.pl

Więcej postów