Ustawa o najniższych wynagrodzeniach w drodze do Senatu. Niedzielski: jestem wdzięczny za dyskusję

Dziennik polityczny

Po odrzuceniu poprawek przez sejmową Komisję Zdrowia projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia trafił pod obrady Sejmu. Tam został przyjęty stosunkiem 445 głosów za do 1 przeciw i 7 wstrzymujących się. Teraz nowo uchwaloną ustawą zajmie się Senat.

Ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Sejm przegłosował projekt

Bezpośrednio przed wieczornym głosowaniem nad poprawkami i całością projektu wypowiedział się minister zdrowia Adam Niedzielski, określając go „kolejnym milowym krokiem w naprawie polskiego systemu opieki zdrowotnej”.

– Do tej pory wykonaliśmy kilka kroków, które w bardzo poważny sposób dały gwarancję, że ten system w najbliższych latach będzie rozwijał się przede wszystkim w spokojnej atmosferze zapewnienia finansowania, które będzie przeznaczone na zdrowie Polaków – mówił minister.

Niedzielski przypomniał, że naprawa zaczęła się od ustawy, na mocy której nakłady na ochronę zdrowia ustalono na poziomie 6 proc. PKB, a następnie zwiększono te gwarancje do 7 proc. PKB. W kolejnym kroku, jak wymieniał minister, resort zaczął regulować te gwarancje, które dotyczą wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej.

– W zeszłym roku był pierwszy krok; warto przypomnieć, że kiedy dyskutowaliśmy o tych zagadnieniach, wokół Sejmu odbywały się protesty. W tej chwili te rozmowy są prowadzone w zupełnie innej atmosferze: atmosferze spokoju społecznego, czego wyrazem jest dzisiejsza ustawa, dzisiejsze głosowanie – podkreślił.

– Tutaj wykonujemy kolejny krok, który ma na celu zapewnienie tych gwarancji naszym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, fizjoterapeutom, diagnostom laboratoryjnym – wyliczał szef resortu zdrowia. – To jest bardzo kompleksowe rozwiązanie: gwarancje, które po pierwsze powodują, że zawód medyczny jest atrakcyjnym wyborem i będzie zachęcał do tego, żeby podejmować taką decyzję. Po drugie udało nam się w ten sposób z jednej strony zahamować odpływ medyków czy przedstawicieli zawodów medycznych za granicę i dać im takie gwarancje, które zachęcają do pracy tutaj w Polsce – przyznał Adam Niedzielski.

Minister wyraził również wdzięczność za dyskusję z partnerami społecznymi – przedstawicielami izb i związków zawodowych – a także dyskusję na komisji, gdzie w pierwszym czytaniu 29 członków komisji było  za projektem, a tylko jeden się wstrzymał. – To były głosy, które pokazują, że ten priorytet przeznaczania przez rząd pana premiera Morawieckiego coraz większych środków na zdrowie, jest priorytetem powszechnie akceptowanym – podsumował.

Projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która trafiła dzisiaj pod obrady Sejmu, została przyjęta przez Sejm. Głosy rozłożyły się następująco:

  • za: 445
  • przeciw: 1
  • wstrzymało się: 7.

Sejm odrzucił wszystkie poprawki poza poprawką nr 9 o charakterze technicznym.

Stało się to zaledwie kilka godzin po tym, jak projektem zajmowała się po raz drugi sejmowa Komisja Zdrowia. W czasie drugiego czytania projektu ustawy w Sejmie zostały wniesione poprawki, dotyczące m.in. wysokości zarobków pielęgniarek, lekarzy i techników farmaceutycznych. W trakcie obrad wnioskodawcy nie omawiali zgłaszanych poprawek. Opinia resortu zdrowia była wobec nich  negatywna i finalnie wszystkie znaczące poprawki odrzucono.

Teraz projekt ustawy trafi pod obrady Senatu.

RYNEKZDROWIA.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!