Rząd zajmie się projektem zmian w kodeksie pracy. Co z pracą zdalną?

Dziennik polityczny

Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji kodeksu pracy. Zmiany mają na stałe wprowadzić pracę zdalną do „polskiego porządku prawnego”. „Zgodnie z projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu z przedstawicielami pracowników” – powiedział wiceminister rodziny Stanisław Szwed.

Wprowadzenie pracy zdalnej było jednym z działań podjętych w czasie pandemii koronawirusa. Teraz obowiązuje na zasadach opartych o tzw. ustawę covidową. O formie pracy zdalnej decyduje pracodawca. 

Wiceminister Stanisław Szwed zaznaczył, że zgodnie z projektem, zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia albo u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy. Ma się to stać z „uwzględnieniem ustaleń ze związkami albo po konsultacji z przedstawicielami pracowników”. 

„Pracodawca nie będzie mógł zmusić pracownika do świadczenia pracy zdalnej. Wyjątkiem byłby stan nadzwyczajny, stan epidemii albo czasowa niemożność zapewnienia bhp w zakładzie pracy z powodu siły wyższej” – powiedział wiceminister. 

Co się zmieni?

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

„Pracodawca będzie mógł odmówić tylko ze względu na organizację lub rodzaj pracy, informując o tym pracownika” – dodał Stanisław Szwed.

W Kodeksie pracy ma znaleźć się rozwiązanie zakładające, że miejsce pracy zdalnej będzie wskazywane przez pracownika i uzgadniane z pracodawcą. Pracodawca będzie też zobowiązany pokryć koszty wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

Początkowo nowe przepisy o pracy zdalnej miały zacząć obowiązywać 3 miesiące po zniesieniu stanu epidemii w Polsce.

„Zmieniliśmy ten przepis. W tej chwili mówi on o wejściu w życie ustawy 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw” – poinformował wiceminister. Stan epidemii w Polsce został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego 16 maja.

Wiceszef MRiPS zapowiedział, że po tym, jak rząd przyjmie projekt zmian w Kodeksie pracy, ustawa trafi pod obrady Sejmu. „Prawdopodobnie będzie to w czerwcu” – powiedział Szwed.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zawiera też przepisy pozwalające pracodawcom na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Jak poinformował wiceminister, pracodawca będzie mógł wprowadzić takie kontrole, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. 

RMF24.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!