Papież Franciszek z przełomową decyzją ws. karania biskupów

Papież Franciszek z przełomową decyzją

W opublikowanym w piątek liście apostolskim papież Franciszek podał do wiadomości zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności karnej biskupów i kardynałów. Od 1 maja ich sprawy rozpatrywać ma Trybunał Watykański.

Jak podaje Wirtualna Polska, w opublikowanym w piątek liście apostolskim papież Franciszek poinformował o zmianach w przepisach dotyczących odpowiedzialności karnej biskupów i kardynałów, których sprawami zajmował się dotychczas Sąd Kasacyjny.

Od 1 maja rozpatrywaniem spraw dotyczących przestępstw karnych, czyli takich, które nie wiążą się z naruszeniem prawa kanonicznego, zajmować się będzie Trybunał Watykański.

Wszyscy wierni będą równi przed prawem?

W praktyce ma to oznaczać to równe traktowanie wszystkich członków kościoła – tak hierarchów, jak i zwykłych wiernych – w obliczu prawa.

– Między wszystkimi wiernymi istnieje prawdziwa równość w godności i w działaniu – tłumaczył w przywoływanym przez Wirtualną Polskę liście apostolskim papież Franciszek, powołując się na Kodeks prawa kanonicznego.

Papież Franciszek przywoływał również konstytucję Gaudium et Spes, zgodnie z którą – jak czytamy na portalu ptm.rel.pl – wszyscy ludzie “mają tę samą naturę i ten sam początek, a odkupieni przez Chrystusa cieszą się tym samym powołaniem i przeznaczeniem”.

W liście apostolskim papież Franciszek wzmiankował również konstytucję duszpasterską Lumen Gentium, w której mowa o tym, że “co się tyczy godności i wspólnej wszystkim wiernym działalności około budowania Ciała Chrystusowego, prawdziwa równość panuje wśród wszystkich” [ptm.rel.pl].

Kwietniowa intencja modlitewna papieża Franciszka

Motyw równości pojawił się także w kwietniowej intencji modlitewnej, w której papież Franciszek skupiał się na osobach z całego świata narażających swoje życie w walce o podstawowe prawa człowieka.

– Często w praktyce podstawowe prawa człowieka nie są równe dla wszystkich. Są ludzie pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii oraz tacy, którzy są jednorazowi. Nie, muszą one być równe dla wszystkich – przywoływał papieża Franciszka portal dorzeczy.pl.

Papież Franciszek zwracał również uwagę na prawo człowieka do pełnego rozwoju. Do walki o podstawowe prawa człowieka zaliczył też walkę z ubóstwem, nierównościami, bezrobociem czy brakiem dostępu do mieszkań.

WTV.PL

Więcej postów