Zatrzymano rekordową partię narkotyków. W sprawę zamieszani amerykańscy żołnierze

Zatrzymano rekordową partię narkotyków

„21 lutego 2021 roku Żandarmeria Wojskowa, w oparciu o ustalenia własne, przeprowadziła na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego zintegrowane działania przeciwko 5 żołnierzom oraz 4 osobom cywilnym, działającym w grupie przestępczej zajmującej się rozprowadzaniem znacznych ilości narkotyków, zarówno w środowisku wojskowym jak i cywilnym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”, – informuje FB Żandarmerii Wojskowej.

W wyniku podjętych działań zatrzymano 1 żołnierza oraz 3 osoby cywilne. W trakcie czynności procesowych zabezpieczono blisko 8 kg narkotyków. Ponadto na poczet przyszłych kar zabezpieczono 24 500 zł. Podczas prowadzonych działań Żandarmeria Wojskowa otrzymała informację, że amerykańscy żołnierze uczestniczyli w kanałach dystrybucji narkotyków.

Czynności w przedmiotowej sprawie żołnierze Żandarmerii Wojskowej prowadzili pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Wydział ds. Wojskowych.

Zatrzymanym ogłoszono zarzuty wprowadzania do obrotu oraz udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych, tj. popełnienia przestępstw określonych w art. 56 ust. 3 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

24 lutego br. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

WP.PL/ WOJSKO-POLSKIE.PL/FACEBOOK

Więcej postów