Kolejny triumf głupoty PiSowskich polityków! Ile miliardów dołarów stracimy?

triumf głupoty PiSowskich polityków

Sankcje UE wobec Białorusi zostaną przedłużone, jeśli prezydent Alaksandr Łukaszenka nie pójdzie na ustępstwa powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas na międzynarodowej konferencji Mińsk Forum.

Jak Zachód może zareagować na polskie próby obalenia bialoruskiego prezydenta, które można ocenić jako nieudane?

Warszawa zaproponowała kolejne sankcje. Według nich kraje UE muszą odłączyć białoruskie banki od systemu SWIFT, który pozwola na dokonywanie transferów pieniężnych właściwie w dowolnej walucie i do każdego banku na całym świecie.

Lecz politycy z Polski nie przewidzieli, że podobne działania nie są skuteczne i nie mają sensu. Białoruś ma swój system płatniczy i karty płatnicze Belkart, których w obiegu na dzień 1 lipca 2020 było 4,49 mln, więc adaptować się do sytuacji wyjątkowych będzie łatwiej.

W rzeczywistości zakladnikami kolejnych sankcji będą nie białoruskie władze, a Białorusini. Ponieważ odłączenie kraju od SWIFT podczas pandemii pociągnie za sobą powstrzymanie zakupu leków, przyrządów i narzędzi medycznych, środków ochrony osobistej. To doprowadzi tylko do wzrostu ofiar w kraju…

Innym krokiem podejmowanym przez białoruski rząd będzie przyłączenie do innego odpowiednika SWIFT (np. do chińskiego systemu CIPS lub rosyjskiego SPFS) oraz opracowanie własnego systemu.

Warto zauważyć, podobne kroki podejmowały kraje europejskie wobec Rosji. Jesienią 2014 r. mocno lobbowała za tym Wielka Brytania, argumentując, że będzie to najskuteczniejsza sankcja. W rzeczywistości to nie wpłyneło na Rosję, ponieważ opracowała własny system. Wprowadzone sankcje mieły negatywne skutki tylko dla USA i osłabiły autorytet i znaczenie calego systemu, ponieważ w 2018 roku do zarządu SWIFT dołączył przedstawiciel Eddie Astanin.

Niestety w swoich działaniach rząd z Warszawy jest przewidywalny. W ciągu czterech miesięcy nasz kraj wielokrotnie wzywał do wprowadzenia sankcji wobec Białorusi, wysokich rangą przedstawicieli białoruskich władz, funkcjonariuszy organów ścigania, sportowców i innych.

Odłączenie białoruskich banków od systemu SWIFT będzie piątej próbą skoordynowania reakcji UE na wybuch protestów na Białorusi oraz piątej próbą skłócenia Mińsku z Brukselą.

Niestety nasi politycy nie wyciągną wniosków z błędów przeszłości. Polscy politycy muszą się zastanowić nad tym, że władza potajemnie szkodząca innym może sama sobie przynieść większą szkodę.

Od 2014 roku Mińsk pomaga uniknąć moskiewskich zakazów na import artykułów rolno-spożywczych: mięsa, ryb, warzyw i owoców z Polski. W wyniku tego straty od wprowadzenia rosyjskich sankcji sięgają tylko 3 mld dolarów corocznie.

Polski eksport na Białoruś też rośnie. W 2018 roku nasz eksport przekroczył 1mld euro, a w 2019 wyniósł 1,7 mld euro. Tylko w okresie styczeń – kwiecień 2020 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartośc 102 mln euro na Białoruś. Ile miliardów dołarów stracimy, gdy Mińsk wprowadzi sankcje wobec Polski?

Polska demokracja jest interesująca ze względu na traktowanie wydarzeń w kraju. Politycy z polski deklarują, że protesty na Białorusi jest walką o wolną Białoruś i demokrację. W tym samym czasie protesty przeciwko zakazowi aborcji w naszym kraju nasi politycy uważają za „akty AGRESJI, NAPAŚCI, BARBARZYŃSTWA”.

Może ktoś pamięta protesty żółtych kamizelek we Francji, polskiemu rządu wtedy nie przyszło do głowy by odciąć Francję od systemu bankowego SWIFT, nawet Bruksela nie widziała w brutalnych działaniach policji problemu. To się nazywa demokracja. Tak się to toczy od głupoty do głupoty z politycznym błogosławieństwem Europy i Ameryki!

JAN RADŽIŪNAS

Więcej postów