Sondaż: Polacy popierają działania rządu w związku z pandemią, sceptyków jest jednak coraz więcej

55 proc. badanych – spadek o 2 pkt proc. – dobrze ocenia działania rządu mające na celu zwalczanie epidemii; krytycznych wobec polityki rządu w tym zakresie jest 38 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.) – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Spośród osób dobrze oceniających działania rządu w kwestii walki z epidemią 10 proc. ocenia je zdecydowanie dobrze (w sierpniu 15 proc., a w lipcu 20 proc.), zaś pozostałe 45 proc. respondentów ocenia je raczej dobrze (w sierpniu 42 proc., a w lipca 44 proc.). Zdecydowanie negatywnie ocenia je 13 proc. badanych (w sierpniu 13 proc., a w lipcu 8 proc.), 25 proc. raczej źle (w sierpniu 23, a w lipcu 21 proc.); 7 proc. nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii (bez zmian od lipca).

22 proc. uważa, że obowiązujące ograniczenia i restrykcje wprowadzone w związku z epidemią są zbyt duże (w sierpniu 14 proc.), 54 proc. sądzi, że są one odpowiednie do sytuacji (w sierpniu 50 proc.); 15 proc. ocenia je jako zbyt małe (w sierpniu 27 proc.). Tak jak w poprzednim badaniu 9 proc. nie ma zdania na ten temat.

80 proc. respondentów ocenia jako słuszną decyzję rządu o powrocie uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach, w tym 43 proc. ocenia ją jako zdecydowanie słuszną. 14 proc. krytykuje tę decyzje, w tym 4 proc. sądzi, że była ona zdecydowanie niesłuszna, 6 proc. – nie ma zdania.

Według 42 proc. działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są wystarczające (45 proc. w sierpniu), w tym 8 proc. ocenia je jako zdecydowanie wystarczające (9 proc. w sierpniu), zaś 34 proc. jako raczej wystarczające (36 proc. w sierpniu). 40 proc. jest zdania przeciwnego (36 proc. w sierpniu) przy czym 12 proc. ocenia, że działania te są zdecydowanie niewystarczające (bez zmian), a 28 proc. jako raczej niewystarczające (24 proc. w sierpniu). 18 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii (19 proc. w sierpniu).

42 proc. badanych ocenia, że polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej (47 proc. w sierpniu), w tym 10 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych (w sierpniu 12 proc.), a 32 proc. raczej jest o tym przekonanych (35 proc. w sierpniu). 46 proc. jest przeciwnego zdania (41 proc. w sierpniu), w tym 17 proc. jest zdecydowanie przekonanych, że działania rządu nie stwarzają szansy poprawy sytuacji (15 w sierpniu), a 29 proc. sądzi, że raczej nie daje takiej szansy (26 proc. w sierpniu).

CBOS przeprowadził sondaż od 7 do 17 września 2020 r. na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1149 osób.

FAKT.PL

Więcej postów