Sondaż: ponad połowa Polaków źle ocenia zmiany zachodzące w kraju

Najnowsze badania nastrojów społecznych przeprowadził Kantar. Zaledwie 31 proc. badanych pozytywnie ocenia zmiany zachodzące w Polsce. W porównaniu z badaniem z maja pogorszyły się oceny możliwości znalezienia pracy.

Kantar pytał ankietowanych o opinię na temat kierunku zmian w naszym kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki, prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce.

31 proc. Polaków dobrze ocenia kierunek zmian w kraju – jest to o 2 pkt proc. mniej niż w maju. Spadł też odsetek pesymistów – z 53 proc. w maju do 51 proc. w czerwcu. Wzrosła za to grupa (o 6 pkt proc. do 18 proc.), która na pytanie, czy sprawy w Polsce idą w dobrym, czy w złym kierunku, odpowiedziała: „trudno powiedzieć”.

Łącznie 60 proc. ankietowanych jest zdania, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 41 proc. uważa, że jest to lekki kryzys, a 19 proc., że mamy do czynienia z głębokim kryzysem. Zdaniem 30 proc. gospodarka rozwija się, w tym 25 proc. mówi, że jest to powolny rozwój, a 5 proc. – dynamiczny. 10 proc. nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu z sondażem majowym, o 8 pkt proc. spadł odsetek badanych pesymistycznie oceniających stan gospodarki, a o 4 pkt proc. wzrósł odsetek tych, którzy twierdzą, że gospodarka się rozwija. Udział osób, które nie mają zdania, również wzrósł o 4 pkt proc.

Jedna czwarta badanych uważa, że w najbliższych trzech latach nastąpi poprawa warunków życia w kraju. Jedna trzecia spodziewa się pogorszenia obecnych warunków; tyle samo mówi, że będzie mniej więcej tak samo. 9 proc. nie ma zdania.

W porównaniu z badaniem z maja, o 12 pkt proc. wzrósł odsetek osób przewidujących brak zmian, zmniejszył się jednak odsetek osób twierdzących, że nastąpi pogorszenie (o 9 pkt proc.) i osób, które twierdzą, że w najbliższych trzech latach poprawią się materialne warunków życia (o 4 pkt proc.).

Znacząco zmieniła się ocena możliwości znalezienia pracy. 54 proc. Polaków uważa, że pracę można znaleźć bez większych problemów (spadek o 13 pkt proc. w stosunku do maja), w tym 6 proc. mówi, że można znaleźć dobrą pracę, a 48 proc. – że niekoniecznie taką, jaką by się chciało. 36 proc. badanych (wzrost o 12 pkt proc. w stosunku do maja) pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 32 proc. uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 4 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 10 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie (wzrost o 2 pkt proc.).

– Nastroje społeczne w Polsce w czerwcu nie są optymistyczne. Chociaż można zauważyć, że gwałtowny wzrost ocen negatywnych został zahamowany, to jednocześnie maleje lub nie przybywa osób zadowolonych – skomentowała wyniki sondażu ekspertka Kantaru Urszula Krassowska.

Zauważyła, że spora część badanych nie spodziewa się zmian ani na lepsze, ani na gorsze. – Można wyczuć oczekiwanie i pewne wahanie – co stanie się dalej – wskazała. Dodała, że Polacy dostrzegają pogorszenie na rynku pracy. „Coraz więcej osób mówi o tym, że trudno jest znaleźć zatrudnienie” – zwróciła uwagę.

Badanie przeprowadzono od 5 do 10 czerwca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Sondaż zrealizowano metodą wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI).

FAKT.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!