W Rumunii powstanie nowy korpus wielonarodowy NATO

Podczas plenarnego posiedzenia parlamentu Rumunii, które odbyło się 19 czerwca, postanowiono utworzyć dowódz­two Korpusu Wielonarodowego Południowo-Wschodniego NATO. Zostanie ono rozmieszczone tymczasowo w Bukareszcie. Docelowo zaś, będzie stacjonowało w Sybinie.

Inicjatywa utworzenia Korpusu Wielonarodowego Południowo-Wschodniego NATO została przyjęta 19 czerwca przez rumuński parlament –  podaje   portal „Balkaneu”. Wnioskował o to prezydent Rumunii Klaus Iohannis. 381 deputowanych poparło wniosek, 3 wstrzymało się od głosu. Dowództwo zostanie początkowo rozmieszczone w garnizonie w Bukareszcie, następnie będzie stacjonowało w Sybinie.

Podczas szczytu NATO w Brukseli, który odbył się w czerwcu 2018 r., przyjęto decyzję o zmia­nie struk­tury dowo­dze­nia Sojuszu w rejo­nie Morza Czarnego. Opisywana decyzja była odpowiedzią na zmiany w środowisku międzynarodowego bezpieczeństwa, m.in. sytuację na wschodzie Ukrainy, napięcia w Syrii. Wówczas Rumunia zaoferowała przyjęcie na terytorium swojego kraju dowódz­twa Wielonarodowego Korpusu Południowo-Wschodniego (HQ MNC-SE).

Rumuńskie ministerstwo obrony zostało upoważnione na mocy uchwały do infor­mo­wa­nia poli­tycz­nych i woj­sko­wych władz NATO, a także poszcze­gól­nych krajów człon­kow­skich w kwestii szcze­gó­łów reali­za­cji tej ini­cja­tywy.

Parlament Rumunii zadecydował, że dowództwo kor­pusu nie będzie podlegało lokal­nej struk­turze dowo­dze­nia i kon­troli, lecz bezpośrednio dowództwu Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zobacz także:  Ukraińska wicepremier: Ukraina będzie członkiem NATO  

balkaneu.com / zbiam.pl / kresy.pl

FAKT.PL

Więcej postów