Symboliczna dodatkowa podwyżka dla pułkowników, czyli ile jest wart oficerski honor

Symboliczna dodatkowa podwyżka dla pułkowników

Nic tak nie dzieli grupy zawodowe jak płace. Można się było o tym przekonać podczas „konsultacji” w resorcie obrony narodowej na temat nowych stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy. Zostały one skierowane do uzgodnień międzyresortowych i opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji( RzCL). Należy mieć nadzieję, że trzy tygodnie wystarczą – podobnie jak dwa lata temu – na ukazanie się tych przepisów jeszcze w styczniu w Dzienniku Ustaw i wypłatę podwyższonych uposażeń od następnego miesiąca, z wyrównaniem od początku roku

W rzeczywistości nie były to konsultacje, bo faktyczne decyzje w sprawie podwyżek uposażeń żołnierzy zapadły w wąskim kręgu kierownictwa MON pod koniec ubiegłego roku. Wtedy szef MON Mariusz Błaszczak zaakceptował wstępnie siatkę płac, która była zaskakująca dla żołnierskiego środowiska. Spodziewano się, że średnia kwota 540 zł brutto bez nagród rocznych będzie trochę niższa dla szeregowych a wyższa dla generałów, jak było dwa lata temu lub co najmniej równa i podobna do tej jaką mają otrzymać funkcjonariusze w pozostałych resortach mundurowych.

Tymczasem o ten poziom otarli się jedynie chorążowie, którzy otrzymali najwyższą podwyżkę o 550 zł (grupa 8) oraz kapitanowie ( od 520 do 530 zł w zależności od grupy). Do średniej nieco braku. Tego wyjaśnienia nie było w komunikatach resortu obrony narodowej. Szeregowi uzyskali 450 zł brutto a generał czterogwiazdkowy zaledwie 200 zł, co jest wynagrodzeniem zasadniczym szefa sztabu Generalnego WP. Dobrze to o nim świadczy, bo zapewne, a jestem o tym głęboko przekonany, przed wysłaniem projektu rozporządzenia MON do konsultacji był z nim zapoznany. Inny słowy obecny szef Sztabu Generalnego WP nie przywiązuje wagi do wynagrodzenia, skupiając się na innych bardziej istotnych sprawach dla sił zbrojnych.

Niewiele wyższą od generała podwyżkę mieli otrzymać pułkownicy – o 250 zł znajdujący na stanowiskach zaszeregowanych do grupy uposażenia 16 i 16 C. W ostatniej chwili – jak wynika z analizy siatki płac opublikowanej wczoraj na stronie RzCL – wszystkim pułkownikom dołożono po 50 zł. Był to jedyny efekt tak zwanych konsultacji z przedstawicielami konwentu dziekanów korpusu szeregowych zawodowych, podoficerów i oficerów. A także spełnienie przez szefa MON obietnicy przekazanej telefonicznie po poniedziałkowych konsultacjach kmdr. Wiesławowi Banaszewskiemu, przewodniczącemu Konwentu dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Dlatego informację portalu po odbytych konsultacjach opatrzyliśmy tytułem. „Skorzystają oficerowie”. Nie sądziliśmy, że tylko pułkownicy.

Komador Banaszewski jako jedyny uznał siatkę płac za niesprawiedliwą społecznie i demotywującą. Zwrócił uwagę na pogłębiający się niekorzystny stosunek uposażenia oficerów zawodowych w stosunku do szeregowego zawodowego. Zasygnalizował takie zagrożenia jak brak zainteresowania objęciem kolejnych wyższych stanowisk poza miejscem zamieszkania żołnierzy, rosnącej liczby grup kadry zawodowej WP zgłaszającej roszczenia do objęcia ich dodatkiem specjalnym lub służbowym, spadkiem motywacji dla podnoszenia kwalifikacji, czy też obejmowaniem stanowisk na szczeblu związków taktycznych i wyższych z powodu możliwości utraty dodatków. Jednak wszystkie przedstawione w trakcie tych konsultacji argumenty zostały odrzucone.

Komandor Banaszewski początkowo zgodził się na skromne podwyżki dla oficerów, ale zaraz potem się z tego wycofał. I bardzo tego żałował. Jak przyznał nastąpiło to po komunikacie MON, jakoby wszyscy przedstawiciele organów przedstawicielskich wojska przyjęli siatkę płac „z zadowoleniem” i „z satysfakcją”.

W piśmie skierowanym do ministra obrony Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych podkreślił, że „stał i stoi na stanowisku, że zaproponowane stawki uposażenia zasadniczego są nie do zaakceptowania”.

Po tej informacji wydawało się, że zmian w siatce płac nie będzie. Pomimo tych zastrzeżeń podwyższono uposażenia, ale tylko pułkownikom o symboliczne 50 zł. Ta kwota godzi w oficerski honor, a także deprecjonuje oficerów wobec niższych stopniem żołnierzy.

Szef MON rozegrał tegoroczne podwyżki po mistrzowsku, zyskując uznanie najliczniejszych wyborców, czyli szeregowych i podoficerów. Takie działania jednak nie sprzyjają integracji żołnierskiego środowiska i realizacji przyszłych zadań w resorcie obrony narodowej.

Proponuje tę podwyżkę przekazać honorowo na szczytny cel społeczny, wedle uznania dla jakiej organizacji. Najbliższa nadarzająca się okazja to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Niech każdy pułkownik przekaże co najmniej 50 zł na jej konto jako dowód, że nie każdy oficer jest do kupienia. Nie mówiąc o innych niewymiernych wartościach.

Nowe proponowane stawki opublikowane na stronie RzC wynoszą w przypadku:

 • szeregowego – wzrost do 450 zł do 3650 zł ( grupa O)
 • starszego szeregowego – wzrost o 450 zł do 3720 zł ( grupa 1)
 • kaprala – 4140 zł ( grupa 2)
 • st. kapral – 4190 zł ( grupa 3)
 • plutonowego – wzrost o 410 zł do 4240 zł (grupa 4)
 • sierżanta wzrost o 530 zł do 4440 zł ( grupa 5)
 • st. sierżanta – wzrost o 530 zł do 4500 zł (grupa 6)
 • mł. chorąży – wzrost o 450 zł do 4560 zł ( grupa 7)
 • chorążego – wzrost o 550 zł do 4780 zł ( grupa 8)
 • st. chorążego – wzrost o 520 zł do 4890 zł (grupa 9)
 • st. chor. sztab – wzrost o 490 zł do 5000 zł ( grupa 10)
 • podporucznika – wzrost do 500 zł 5220 zł ( grupa 11)
 • porucznika – wzrost o 500-510 zł od 5280 zł do 5330 zł ( grupa `12 i 12 A)
 • kapitana – wzrost o 530 – 520 zł od 490 zł od 5500 zł -5560 zł – 5630 zł (grupa od 13 do 13 B)
 • majora – wzrost o 450 zł od 5930 zł – 6010 zł – 6110 zł -6230 zł ( grupa od 14 do 14 C)
 • podpułkownik – wzrost o 420 zł od 6530 zł – 6660 zł – 6860 zł – 7210 zł ( grupa od 15 do 15 C)
 • pułkownika – wzrost od 300 zł do 350 zł od 7660 zł – 8160 zł – 8660 zł – 9160 zł ( grupa od 16 do 16 C)
 • gen. bryg. – wzrost o 350 zł od 9810 zł – 10160 zł – 10560 zł ( grupa od 17 do 17 B)
 • gen. dyw. – wzrost o 300 zł od 11160 zł – 11560 zł – 12110 zł ( grupa od 18 do 18 B)
 • gen. broni – wzrost o 250 zł od 12810 zł – 13310 zł – 13910 zł ( grupa od 19 do 19 B)
 • generała – wzrost o 200 zł do 16 160 zł ( grupa 20 )

PORTAL-MUNDUROWY.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*