Fort Trump: polska inicjatywa „namiesza” w NATO?

Październik 4, 2018 0 140

Polska zaproponowała Stanom Zjednoczonym rozmieszczenie na swoim terytorium stałej bazy amerykańskiej dywizji pancernej i poniesienie wszelkich kosztów, związanych z jej utrzymaniem. Propozycja została złożona w […]

Ukraina: Konsul Węgier persona non grata

Październik 4, 2018 0 110

Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy uznało konsula Węgier za persona non grata za wydawanie obywatelom Ukrainy węgierskich paszportów na Zakarpaciu.   Szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin […]