Banderowcy próbują Penetrować środowisko Polaków na Litwie!

Ukraińskie środowiska przyznające się do banderyzmu usiłują wniknąć już nie tylko w ruch narodowy w Polsce. Ostatnio podjęli oni próbę wciągnięcia w orbitę swoich wpływów także młodych Polaków na Wileńszczyźnie. Nacjonaliści ukraińscy nawet tam, jak się okazuje, mają swoich popleczników.

W Polsce wtyczką ukraińskich grup nacjonalistycznych usiłował być Witold Jan Dobrowolski – były kandydat Ruchu Narodowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, działający swego czasu w ONR Podhale [1]. Pochodzący z Zakopanego Dobrowolski jest orędownikiem idei „Międzymorza” i sojuszu polsko-ukraińskiego. Nie są to jednak jedyne jego poglądy warte uwagi. Ostatnio dał on publicznie wyraz żalowi, że hitlerowska III Rzesza Niemiecka przegrała II wojnę światową [2]. Według Dobrowolskiego, przegrana zagrażającego skądinąd biologicznemu istnieniu Narodu Polskiego państwa była… „śmiercią starej Europy” [3]. Właśnie Europę, która miała odejść do historii wraz z klęską III Rzeszy, Dobrowolski „uważa za swoisty ideał” [4] [5].

Dobrowolski nie ukrywa także swoich bliskich więzi z Rajmundem Klonowskim. Jako pracownik „Kuriera Wileńskiego” Klonowski udostępnił Dobrowolskiemu łamy tego polskiego dziennika na Litwie, w którym ukazał się podpisany przez tego ostatniego artykuł „Polacy patronami ulic na Ukrainie” [6]. Sam Klonowski zaś był reprezentantem Polaków z Litwy na współorganizowanym w październiku 2014 roku w Lublinie przez Obóz Narodowo-Radykalny „Dniem Solidarności z Polakami na Kresach” [7].

Rajmund Klonowski, tak jak i Dobrowolski, miał kandydować z list Ruchu Narodowego do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2014 roku [8]. Wystąpił też na kongresie RN-u 3 maja 2014 roku [9]. Ukoronowaniem kariery Klonowskiego jako narodowca było poświęcenie uwagi jego osobie przez administratora satyrycznej strony na facebooku „Rosyjska V kolumna w Polsce”, na której prędzej czy później musi się znaleźć każdy szanujący się działacz kresowy i narodowy [10].

Tymczasem, Dobrowolski i właśnie Rajmund Klonowski wspólnie wybrali się do Kijowa, gdzie 27 kwietnia br. wzięli udział w konferencji poświęconej „Międzymorzu”. Nazwiska byłych kandydatów Ruchu Narodowego są wymienione jako reprezentanci strony polskiej na stronie Nationalkorps.org. Konferencja była organizowana przez Ruch Azowski, którego członkowie fotografowali się pod pomnikiem Stepana Bandery [11].

„Серед доповідачів на конференції були: директор Інституту ім. Романа Рибарського Маріуш Патей (Польща), професор Даміан Дуда (Польща), Раймунд Клоновський (Польща)” – czytamypoukraińskuwrelacjizewspomnianejkonferencjiRuchuAzowskiegopoświęconejtzw. „Międzymorzu”, gdzie wymienione jest nazwisko Klonowskiego [12]. Dobrowolski zaś stoi pierwszy z prawej na pamiątkowym zdjęciu z imprezy [13].

Związki z ukraińskimi nacjonalistami i fascynatami hitlerowskiej III Rzeszy to nie jedyny kontrowersyjny punkt działalności Klonowskiego. Próbował on swego czasu przekształcić koło Związku Polaków na Litwie – Wileńską Młodzież Patriotyczną w… Klub „Gazety Polskiej”, jednak bezskutecznie. Początkowo zresztą, jak mówią nasze źródła – na przełomie 2012 i 2013 roku – Klonowski nie miał z WMP żadnego związku, mieszkał wówczas na stałe w Białymstoku jako student jednej z tamtejszych uczelni wyższych.

– Sztandarowa impreza pod szyldem WMP, czyli turniej piłkarski dla uczniów szkół polskich z Wilna, który obecnie ma nawet patronat polskiej ambasady, narodziła się bez jakiegokolwiek merytorycznego bądź organizacyjnego udziału Klonowskiego. Z kolei na zdjęciach z pierwszego inauguracyjnego wyjazdu formacyjno-integracyjnego WMP do Zułowa na Wileńszczyźnie, czyli w miejscu urodzenia Józefa Piłsudskiego, również nie znajdziemy Rajmunda Klonowskiego, jest za to nawet dwoje „Koroniarzy”, którzy akurat mieszkali wtedy w Wilnie. Przyczyna jest prosta – Klonowskiego nie było wtedy na stałe w Wilnie, inaczej wziąłby udział w wyjeździe. Studiował on jednak wówczas informatykę w Białymstoku, pobierał nawet stypendium od rządu polskiego na studiowanie w Polsce, łatwo to wszystko sprawdzić. W protokołach obecności, prowadzonych przez ówczesną prezes WMP Magdalenę Bartoszewicz, też nazwisko Rajmunda Klonowskiego się nie pojawia, bo w zebraniach po prostu nie uczestniczył. Przyszedł on na gotowe po powrocie do Wilna ze studiów w Polsce. Dziwne jednak, że wcześniej przez blisko dekadę dorosłego życia w Wilnie Klonowski nie stworzył żadnej patriotycznej organizacji tamtejszej polskiej młodzieży, przecież nikt mu nie bronił tego robić przed 2012/13. Nie po to zaś powstało koło ZPL, by służyło ono Klonowskiemu do kolaboracji z „Gazetą Polską” – relacjonuje osoba będąca świadkiem początków organizacji.

Nasz informator – jak deklaruje – gotów jest również w każdej chwili pod nazwiskiem przedstawić swoje stanowisko przed odpowiednimi organami Związku Polaków na Litwie, gdyby Klonowski miał się przed nimi tłumaczyć ze swojego zachowania.

Jak już wspomniano, po powrocie do Wilna i przejęciu kierownictwa w WMP Klonowski próbował uwikłać tamtejszą polską młodzież i jej organizacyjny wysiłek na rzecz partykularnych interesów środowiska „Gazety Polskiej”. Była to, jak dzisiaj wiemy, próba nieudana.

Tymczasem, właśnie „Gazeta Polska” realizuje najbardziej konsekwentną linię oczerniania wiodącej siły politycznej Polaków z Wileńszczyzny – Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Katarzyna Gójska-Hejke nazwała AWPL w swoim felietonie na łamach „GP” „miejscową partią putinowską” [14]. Z kolei 11 marca 2016 roku podczas konferencji w Wilnie Gójska-Hejke obciążyła „część polskich działaczy” na Litwie za zły stan stosunków polsko-litewskich [15]. Warto przypomnieć z kolei, że za propagandową działalność pro-ukraińską Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „GP”, który towarzyszył Gójskiej-Hejke na wileńskiej konferencji, został 11 listopada 2014 roku odznaczony przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy lub – wedle innych przekazów – przez ukraińską Narodową Radę Bezpieczeństwa i Obrony [16]. Sakiewicz – tak jak Dobrowolski i Klonowski – jest zwolennikiem idei „Międzymorza” [17].

Mimo powyższych faktów, Klonowski nie tylko usiłował przekształcić młodzieżowe koło Związku Polaków na Litwie w Klub „Gazety Polskiej”. Ten niedoszły kandydat Ruchu Narodowego sam publikuje „Gazecie Polskiej Codziennie” [18]. Umowę o wzajemnej wymianie treści między „Kurierem Wileńskim” a „GPC” zawarto w październiku 2016 roku [19].

Aktualnie Witold Jan Dobrowolski jest członkiem redakcji internetowego czasopisma „Szturm”, którego ubolewanie z powodu klęski hitlerowskiej III Rzeszy Dobrowolski publicznie podziela [4] [5]. Czasopismo to jest wydawane przez Bogusława Koniucha z Białegostoku [20]. Dobrowolski – mimo swoich narodowo-socjalistycznych poglądów – znalazł też wspólny język z mieszkającym na Ukrainie Mirosławem Rowickim, liberałem z przekonania i radykalnym zwolennikiem Unii Europejskiej. To właśnie fanatyczne poparcie dla idei „pojednania” polsko-ukraińskiego połączyło Dobrowolskiego z Rowickim. Na łamach gazety tego ostatniego Dobrowolski publikował już podpisane przez siebie deklaracje i odezwy. Pod jedną z nich Dobrowolski jest przedstawiany jako członek redakcji „Szturmu” właśnie [21], inne oświadczenie opublikowane u Rowickiego sygnowane jest po prostu tytułem tego periodyku [22].

Rowicki zaś w dość widoczny sposób przejawia publicznie zgodność poglądów z szefem Związku Ukraińców w Polsce – Piotrem Tymą, którego postaci nie trzeba szerzej nikomu przedstawiać [23].

Dobrowolskiemu zdarza się również publikować w periodyku „Polityka Narodowa”, gdzie ostatnio ukazał się zresztą także wywiad z Rajmundem Klonowskim [24]. Jednakowoż, Klonowski udziela się w mediach jako reprezentatywny przedstawiciel tej społeczności i to mimo tego, że w ostatnich wyborach parlamentarnych na Litwie agitował za partiami konkurencyjnymi wobec Akcji Wyborczej Polaków. Ojciec Rajmunda Klonowskiego, Zygmunt Klonowski – wydawca współpracującego z „Gazetą Polską” „Kuriera Wileńskiego” – był bowiem kandydatem liberalnego Związku Wolności Litwy do litewskiego Sejmu. Nie uzyskał on jednak mandatu, dostając śladowe poparcie od wyborców. Rajmund Klonowski zaś, wykorzystując wileńskie korzenie, usiłuje propagować swoje poglądy, których dotychczas nikt rzetelnie nie opisywał.

– Rajmund Klonowski nigdy nie był członkiem Ruchu Narodowego. Obecnie zaś nie ma między nami żadnej formy współpracy – dowiadujemy się w biurze Ruchu Narodowego od osoby kompetentnej w sprawach wypowiadania się w imieniu partii. Nic nie wiadomo również o tym, by Klonowski bądź Dobrowolski brali ostatnio udział w jakichkolwiek przedsięwzięciach firmowanych przez inne wiodące organizacje narodowe w Polsce.

Potwierdziliśmy także informacje, iż ze sprawą wybryków Klonowskiego został już poinformowany prezes Związku Polaków na Litwie. Z tematem Klonowskiego ma być też zapoznany Zarząd ZPL.

ŹRÓDŁA:

[1] http://onrpodhale.pl/onr-podhale-na-pierwszym-malopolskim-zjezdzie-ruchu-narodowego/

[2] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18581759_122824204954634_2314326820353623245_n.jpg?oh=a7b05ccd879180379aca4d3bbea4d040&oe=59A68787

[3] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18447559_122824184954636_533097301602478993_n.jpg?oh=00e42cbec46e5445aecc30bed764aed0&oe=597463A9

[4] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18527638_122824304954624_5015550626760642331_n.jpg?oh=65df69f5d4ee714fcf909e48fdb5c0b0&oe=59B233CB

[5] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18519522_122824248287963_5333090236597083219_n.jpg?oh=bec447a2ac31b13cca9aa541d96f58ed&oe=59781DFC

[6] http://kurierwilenski.lt/2015/09/08/polacy-patronami-ulic-na-ukrainie/

[7] http://www.radiomaryja.pl/informacje/lublin-dzien-solidarnosci-z-polakami-na-kresach/

[8] http://www.radiownet.pl/publikacje/rajmund-klonowski-w-strasburgu-bylbym-potrojnym-reprezentantem

[9] https://www.youtube.com/watch?v=0aMshiFgJHs

[10] https://www.facebook.com/218251225011751/photos/a.219785481524992.1073741828.218251225011751/331196450383894/

[11] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18485632_122824214954633_1850947035433415140_n.jpg?oh=cee2379b033b1eaea9bab10223782c69&oe=59B7836E

[12] http://nationalcorps.org/blog/v-kiv-vdbulasja-ii-konferencja-z-rozbudovi-intermarumu

[13] http://nationalcorps.org/uploads/img/img_3103.jpg

[14] http://kresy.pl/wydarzenia/gazeta-polska-znow-atakuje-akcje-wyborcza-polakow-na-litwie/

[15] http://niezalezna.pl/77471-w-wilnie-o-wspolpracy-polski-i-litwy-spotkanie-dziennikarzy

[16] http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sakiewicz-odznaczony-przez-sluzbe-bezpieczenstwa-ukrainy/40591

[17] http://niezalezna.pl/80724-droga-ku-miedzymorzu-wypelnic-testament-i-rzeczypospolitej

[18] http://gpcodziennie.pl/autor/3095/rajmundklonowski.html

[19] http://gpcodziennie.pl/56927-naszawspolpracazkurieremwilenskim.html

[20] http://szturm.com.pl/index.php/redakcja

[21] http://kuriergalicyjski.com/component/content/article?id=4864:polscy-i-ukrainscy-nacjonalisci-wystosowalismy-wspolny-apel-w-sprawie-lwow-na-cmentarzu-orlat

[22] http://kuriergalicyjski.com/actualnosci/przeglond-presy/5189-wspolna-pamiec

[23] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18519549_122844924952562_4373249188738158006_n.jpg?oh=57726cdc21bb512a90d71b90e9f2124c&oe=59754425

[24] http://narodowcy.net/kultura-i-historia/najnowszy-numer-polityki-narodowej-1

MARCIN SKALSKI

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*