Uwagi miał nawet Watykan. Polska SKRYTYKOWANA na forum ONZ

Przedstawiciele państw z całego świata we wtorek skrytykowali Polskę na forum Rady Praw Człowieka ONZ. Przedmiotem krytyki były reforma sądownictwa, sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, niedostateczna walka z dyskryminacją oraz brak związków partnerskich.

Materiał magazynu „Polska i świat” TVN24. Rada Praw Człowieka to przedstawiciele rządów państw członkowskich ONZ, którzy we wtorek wyrazili krytyczne wobec Polski stanowisko władz poszczególnych krajów. Wskazywano jej na potrzebę „ochrony niezależności sądownictwa” i „zagwarantowania rządów prawa” oraz zalecano „podjąć natychmiastowe działania przywracające efektywne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego”.

Niezależność sądów, dyskryminacja, pomoc uchodźcom

Zalecenia Rady dotyczyły także walki z dyskryminacją w Polsce – z rasizmem, nietolerancją, przejawami nierówności kobiet, a także zagwarantowania równych praw dla mniejszości seksualnych, zagwarantowania niezależności i wolności mediom oraz wprowadzenia związków partnerskich. AP informuje, że przedstawicielka USA na sesji Rady Praw Człowieka ONZ Sheila Leonard oświadczyła, iż Stany Zjednoczone są zaniepokojone rozwojem sytuacji w Polsce. – Pozostajemy głęboko zatroskani o niezależność sądownictwa. Niepokoi nas też utrzymująca się dyskryminacja i incydenty, wymierzone w mniejszości w Polsce, łącznie z homofobicznymi, ksenofobicznymi i antysemickimi wypowiedziami i aktami – cytuje AP Sheilę Leonard. Swoje uwagi miał do nas nawet Watykan, który zalecił ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ale i pomoc uchodźcom i azylantom. Polskę pochwalono natomiast za zmianę prawa chroniącego dzieci i politykę socjalną.

Zarzuty niczym wobec państw totalitarnych

Profesor Wieruszewski był wiceprzewodniczącym Rady Praw Człowieka ONZ. Podkreśla, że w tej standardowej procedurze do każdego państwa zawsze są jakieś uwagi. Ale takie, które padły tym razem, są niespotykane wobec państw europejskiej demokracji. – To są zarzuty, które zwykle padają pod adresem bądź państw totalitarnych, bądź państw, którym bardzo daleko jest do demokracji liberalnej – tłumaczy. Resort sprawiedliwości nie zechciał skomentować tych zarzutów. W Genewie polscy przedstawiciele podkreślali natomiast, że Polska walczy z dyskryminacją, że zmiany w prawie służą usprawnieniu sądownictwa i Krajowej Rady Sądownictwa, pochwalono się także wprowadzeniem konwencji antyprzemocowej, której PiS był wcześniej przeciwny. Według komunikatu MSZ podczas posiedzenia Rady we wtorek wiceminister Szczęch odniosła się do wybranych inicjatyw Polski na rzecz ochrony grup szczególnie wrażliwych, przywołując w tym kontekście programy „Za życiem” oraz „Rodzina 500 Plus”. Wiceminister Szczęch przypomniała również, że Polska ubiega się o członkostwo w Radzie w latach 2020-22.

Rekomendacje na piśmie

Za kilka dni ONZ wyda rekomendacje na piśmie. Polska może zobowiązać się do ich wdrożenia, lub je odrzucić, przy czym konkretnych konsekwencji za niepodporządkowanie się nie ma. Polska przedstawiła raport w związku z tzw. Powszechnym Przeglądem Okresowym Praw Człowieka. Przeglądowi podlega każde z państw członkowskich ONZ średnio co cztery lata. Po raz pierwszy Polska została oceniona w 2008 r. W najnowszym raporcie Polska odniosła się do rekomendacji Rady Praw Człowieka wydanych w związku z drugim przeglądem w 2012 r. Wówczas Rada zaleciła m.in. skuteczniejszą walkę z rasizmem i dyskryminacją, legalizację związków partnerskich dla osób tej samej płci czy wzmożenie działań na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet. Według komunikatu MSZ podczas 27. sesji grupy roboczej ds. Powszechnego Przeglądu Okresowego na forum Rady Praw Człowieka przeglądowi została poddana sytuacja praw człowieka, obok Polski, w Bahrajnie, Ekwadorze, Tunezji, Maroku, Indonezji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Filipinach, Algierii, Holandii i RPA. Rada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie została utworzona w 2006 roku w miejsce krytykowanej za nieefektywność Komisji Praw Człowieka. Zajmuje się promowaniem praw człowieka i reaguje na przypadki ich naruszania.

ŹRÓDŁO: TVN24, PAP

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*