Gen. Wojciechowski OSTRO o obecności wojsk USA: Amerykańscy żołnierze mają bronić Polski. Nonsens!

Nowy Szef Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski był dziś gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM i pytany przez słuchaczy o obecności wojsk USA w Polsce.

– Od samego początku mówiłem, że polscy podatnicy, zapłacą za amerykańską iluzoryczną obecność wojskową w Polsce jak za zboże, hamując finansowanie rozwoju własnej armii, osłabiając ją i uzależniając od innych. Wojska USA w Polsce, to nie jest dowód partnerstwa, ale naszego wasalizmu i słabości – stwierdził gen. dyw. Sławomir Wojciechowski.

Według generała „gdyby Amerykanie traktowali nas jako partnera, a nie wasala, to od lat dostawalibyśmy duże wsparcie finansowe na zbrojenie własnej armii i dostęp do zaawansowanych technologii militarnych. Obce wojska na polskim terytorium w czasie pokoju zawsze powinny być okazją raczej do zadumy nad słabością i zależnością od innych, niż do radości”.

– Przypomnę tu o szczególnych proporcjach relacji Polski i USA… Amerykanie nie chcą znieść wiz dla Polaków, ale za to żołnierze z Kolorado, Teksasu czy Alabamy mają bronić Polski. Nonsens! – stwierdził twardo.

– Skoro 3,5 tys. amerykańskich żołnierzy podnosi nasze bezpieczeństwo do tego stopnia że ogranizuje się przyjęcia, pikniki, a media przescigają się w  ukłonach, to może rozwiążmy te nic nie znaczące 100 tys. polskich  mundurów. Będzie taniej płacić amerykanom za protekcje, niż utrzymywać – chyba bezwartościowych – 100 tys. polskich żołnierzy – przekonuje generał.

– W obecnej sytuacji najbardziej groźne dla Polski jest jednak co innego: na zapleczu i w partii rządzącej są tacy wariaci lub agenci, którzy na serio deklarują – im ostrzej na linii Zachód-Rosja, w tym, Polska-Rosja, tym lepiej. Komu służą ci ludzie? – pyta gen. dyw. Sławomir Wojciechowski Szef Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W czwartek, 5 stycznia szef MON Antoni Macierewicz poinformował, żamerykańskie siły zbrojne rozpoczęły rozmieszczanie w Polsce pododdziałów brygady pancernej, która będzie w sposób ciągły wykonywać zadania w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to następstwo decyzji, podjętych w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i bardzo poważne wzmocnienie potencjału obronnego w naszym regionie. Dowództwo i część jednostek brygady ma operować z Żagania, co wywołało dyskusję publiczną. Decyzja Amerykanów wydaje się jednak przemyślana i warto zastanowić się nad jej powodami.

Obecnie trwa przemieszczenie jednostek 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 4. Dywizji Piechoty do Polski. W pierwszej fazie – przynajmniej do lutego – będą one prowadzić działania na poligonach w Drawsku Pomorskim i w rejonie Żagania, a następnie zostaną przemieszczone do kilku lokalizacji. Jak wiadomo, z Polski operować będą: 3. Batalion 29. Pułku artylerii, 4. Szwardron 10. Pułku Kawalerii (w praktyce batalion rozpoznawczy), dowództwo brygady, jednostki inżynieryjne i wsparcia. Amerykanie podkreślają wyraźnie, że jednostki te wykorzystają istniejące polskie instalacje wojskowe w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu.

ŹRÓDŁO: WYKOP.PL, FORUM.INTERIA.PL, SONOBLOG.SALON24.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

51 Komentarze

 1. Komedianci. Ciekawe ilu z tych ?o?nierzy ameryka?skich po 1 roku zostanie w Polsce na d?u?ej, rok maj? obowi?zkowy, ale reszte…wedle wyboru. Pewnie wi?kszo?? ucieknie st?d gdzie pieprz ro?nie. Zw?aszcza jak sie przekonaja jaka jest tolerancja w Pl dla ciemnoskórych ludzi.

 2. Donald Tramp skrytykowa? Angele Merkel, ?e ta próbuje pozbawi? USA dochodów z handlu. Chyba chodzi o Jedwabny Szlak, bo w tym przypadku Niemcy rzeczywi?cie maj? sporo do powiedzenia. Je?li chodzi o reszt? ?wiata to Kana? Sueski kontroluje Egipt wraz z Rosj?. Cie?nin? Malaka zaczynaj? kontrolowa? Chiny. Amerykanie jeszcze sprawuj? kontrol? nad Kana?em Panamskim ale tam te? Chi?czycy przekopuj? kana? przez Nikaragu?. Wiec nie do ko?ca by? bym przekonany, ?e po inauguracji Tramp wycofa wojska one mog? tu pozosta? aby blokowa? Jedwabny Szlak. To oczywi?cie tylko jeden powód i jak zwykle tych powodów stacjonowania tu okupanta jest wi?cej.
  Opcja nr2 gigantyczny d?ug USA i ch?? odzyskania z?ota przez Niemcy z Ameryka?skich depozytów mo?e spowodowa? oddanie ziem zachodnich w zamian za d?ugi i rzeczywisty brak z?ota w skarbcach Ameryki. A doprowadzi?o do tego ?ycie na kredyt i drukowanie papieru bez pokrycia. To wojska na zachodzie stacjonuj? w Skwierzynie maj? opanowany most na Warce a inne kontroluj? strategiczne autostrady A !8 i A 4. Niemcy maj? mosty pontonowe czas rozstawienia mostu 30 m
  ono? nie sprawne, ale mo?liwe, ze 2000 mo?e by? sprawne w ci?gu dnia bo w jednym mo?e by? niesprawne np noktowizor ale prze?o?? z innego w którym uszkodzony jest np.silnik a i ten da si? wymieni? co za problem. Dodatkowo Niemcy dowodz? wojskami na Litwie która to Litwa te? nas bardzo „kocha” Dodatkowo przesmyk Suwalski i gigantyczne z?o?a ?elaza, tytanu i innych metali. Tyle, ?e po?o?one pod ternami obj?tymi programem natura 2000 , Ale jedna bomba, rakieta j?drowa wszystko zmieni i grabie? pójdzie ?atwiej. Powiedzmy, ?e w krajach ba?tyckich nast?puje prowokacja spowodowana przez nacjonalistów rozpoczyna si? konflikt. Naturaln? rzecz? jest, ?e Rosjanie i Bia?orusini musz? uzyska? po??czenie l?dowe z Kaliningradem. Amerykanie u?ywaj? broni j?drowej w okolicach Suwa?k ( Ze Suwa?ki s? przegrane przynajmniej na jaki? czas mówi? jaki? nie ogolony Ekspert w TV )Podsumowuj?c mo?e by? po Mazurach, po ziemiach odzyskanych, Nie wiadomo jak z dost?pem do morza. Ekonomia to ekonomia ” Z pustego i Salomon nie naleje” A sytuacja rozwojowa. Przypomnijmy sobie kryzys ekonomiczny w USA 2008 co takiego si? sta?o od tamtej pory odkryli nowe z?o?a- nie d?ug ca?y czas ro?nie. Przegrali wojn? w Iraku, Libii, teraz w Syrii nie uda?o si? w tych krajach zainstalowa? w?asnego systemu bankowego. Kradzie?e ropy i innych surowców nie id? najlepiej. A koszta by?y. Rozwalono Ukrain? licz?c na przemys? i z?o?a Donbasu tu tez klapa. Czas na Polsk?.

 3. NIE dla wojny ameryka?sko- rosyjskiej na polskiej ziemi. Politycy-te sprzedajne skurwysyny milowymi krokami wiod? Polsk? do konfliktu z Rosj?, oczywi?cie w ameryka?skim interesie.Jankesi = destabilizacja,ci najemni bandyci „minuj?” ju? praktycznie ca?y ?wiat.A my s?u?ymy im jako m?otki …Wypisuj? si? z tego pa?stwa.Nie uto?samiam si? z tym ?cierwem które zaw?adn??o krajem , nie jestem obywatelem nawet drugiej kategorii ,wstydz? si? polskiej roli,polskiej historii ,polskiej odwiecznej g?upoty.

 4. 100% racji w wypowiedziach Genera?a Wojciechowskiego. Dlaczego Naród Polski nie umie czerpa? m?dro?ci z w?asnej historii, dlaczego tym krajem rz?dz? ludzie „z nik?d”, dlaczego pozwalamy si? powoli wystawia? na odstrza?. Co wygramy id?c na wojn? z Rosj?…? NIC, a wiele mo?emy straci?. Bardzo wiele. Mo?emy straci? bezpieczn? przysz?o?? naszych dzieci. W imi? czego? Tego, czy lepsza jest PO, czy PIS. Przecie? to idiotyzm…totalny. Brrrrrr…….

 5. Gratuluje Panie Generale
  Nie wiem , czy d?ugo Pan pozostanie na tym stanowisku , ale zawsze warto mówi? prawd?, bo tu nie chodzi o przys?owiow? „pietruszk?” ale o nasz? niepodleg?o?? i ?aden Misiewicz lub inny oszo?om nie powinien niszczy? naszej Armii, a Amerykanie nie obroni? nas , gdy sami si? za to nie we?miemy.pozdrawiam i ?ycz? du?o wytrwa?o?ci w d??eniu do celu

 6. Szacun.
  Chcemy w?asnej armii, takiej na jak? nas sta?!
  Najemnik nigdy nie b?dzie bardziej zdeterminowany od kogo?, kto broni w?asnego gniazda. Amerykanie dok?adnie dowiedzieli si? o tym we Wietnamie. Czego uzale?niamy si? od obcych wojsk? Jest to dla mnie nie poj?te.
  Mówi jak kto? z jajami, nie populistycznie, takich nam trzeba!

 7. Gratuluje Panie Generale, Pa?ska postawa to nie tylko bohaterstwo, ale prawda i m?dro??. Ja ju? dawno pyta?em wielkich, komu zale?y na pod?ych stosunkach z Rosj?. Dlaczego tego j?czenia nie robi np. Finlandia. My?l?, ?e to koniec Pa?skiej kariery. Jak Pana wyrzuci z wojska to natychmiast zapraszamy w szeregi Zwi?zku ?o?nierzy Wojska Polskiego i wówczas wybierzemy Pana na dowódc? Zwi?zku.

 8. Pilsudski wolal prowadzic polityke umowy z sasiadami niz wiazac sie z zachodem bo wiedzial ze zostanie sam po jego smierci nagle Polski rzad zmienil polityke obecnie wladza robi ponownie blad ,opluwany Izreal nie potrzebuje obcego wojska na swojej ziemi ale dobrze uzbrojona swoja armie czemu niejaki A.Macierewicz schizofrenik po swojemu robi dywersje Polskiego Wojska

 9. To jest oczywiste co mówi genera?. B?dziemy ponosi? tylko koszty z tytu?u obecno?ci wojsk ameryka?skich maj?c izuloryczne bezpiecze?stwo. Obszar Polski staje si? poligonem ewentualnego konfliktu zbrojnego USA i Rosji. To na nasze aglomeracje miejskie i strategiczne cele spadn? pierwsze pociski nuklearne gdy dosz?o by do konfliktu.A wielcy tego ?wiata potem dogadaj? si?, bo nikt za Polaków z takim ministrem jak Macierewicz i prezesem Kaczy?skim nie b?dzie g?owy nadstawia?. Tylko miernota wierzy ,ze wydaj?c w?asne ogromne pieni?dze na utrzymanie wojsk ameryka?skich ma zapewnione bezpiecze?stwo. Miernocie wmówiono,?e jest zagro?ona ze wschodu by nie protestowa?a jak oskubuj? j? z podatków, na paliwo dla czo?gów i sprz?tu ,na kwaterunek i jeszcze niszczy si? ?rodowisko.

 10. Wojska ?ydo-ameryka?skie to rabunek Polski. Izaak Singer dla Polaczków Macierewicz o tym wie i wspiera swoich biednych wiecznie nie na?artych syjonków. Odjudaizowa? Polsk? bo z nimi nigdy do niczego nie dojdziemy. Dla tych dzikusów s? stepy azjatyckie. To wampiry mi?dzy lud?mi i trzeba ich usun??.

 11. Panie Generale, jestem dumny z Pana. Przywróci? mi Pan,chocia? na chwil? wiar? w genera?ów. Jako by?y przeciwlotnik po Koszali?skiej szkole, gratuluj? Panu odwagi,czyli tego czego Pana poprzednikom zawsze brakowa?o.

 12. Najpierw Polacy sprawdzili Anglików i Francuzów, pó?niej Rosjan, teraz Jankesów…zostali tylko z wielkich Chi?czycy i jeszcze kilku, aby w ostateczno?ci polega? na sobie. Jaka to odwaga i na cym ona polega jak wszyscy o tym wiedz?, ?e USA nie jest „do obrony”, tylko do sprawdzenia ewentualnych atakuj?cych… Mo?e to i dobrze /by?o kiedy? LWP – >>340ty?. i s?siedzi nas bronili/w setkach ty?./, a dzisiaj

 13. Wed?ug genera?a:
  „gdyby Amerykanie traktowali nas jako partnera, a nie wasala, to od lat dostawaliby?my du?e wsparcie finansowe na zbrojenie w?asnej armii i dost?p do zaawansowanych technologii militarnych. Obce wojska na polskim terytorium w czasie pokoju zawsze powinny by? okazj? raczej do zadumy nad s?abo?ci? i zale?no?ci? od innych, ni? do rado?ci”.Je?eli, kto? bardziej dba o pieni?dze ni? o wys?anych ludzi do nas, ze sprz?tem … to o czym? ?wiadczy!Pieni??ki i tak by?yby zmarnowane /co kupiono od nastu lat, a gdzie by? genera? kilka lat temu i nawet na spotkaniu w Warszawie /NATO/ w 2016 r.???

 14. To co robi Macierewicz obecnie w polskiej armii kojarzy si? z dzia?aniami Stalina w ZSRR przed drug? wojn? ?wiatow?. Generalisimus pozby? si? (…)z Armii Czerwonej dowódców m?drzejszych od siebie i dlatego wataha Hitlera dotar?a a? pod Stalingrad.Je?li w WP dojdzie do analogicznej sytuacji to utracimy autonomiczn? zdolno?? obronn? a Polska stanie si? 53 stanem USA i nie potrzebne b?d? na wizy.

 15. Panie Generale wielki szacunek za odwa?ne s?owa, ma Pan racj? ?e s? tacy w partii rz?dz?cej którzy podsycaj? atmosfer?. M?dro?? rz?dz?cych polega na tym, ?eby nauczy? si? dialogu z pa?stwami o?ciennymi a nie szczerzy? z?by do pot?gi militarnej. Jak mamy do?wiadczenie z historii, rz?dy poprzez swoj? g?upi? polityk? wywo?uj? konflikt, potem zwijaj? swoje dupska, a naród zostaje sam i ponosi konsekwencje. Do tego zmierza pisowska w?adza

 16. Jestem m?odym cz?owiekiem i jeszcze ma?o wiem o ?yciu , ale taki powinien by? genera? który nie jest na tak wysokim stanowisku dla pieni?dze , te pieni?dze za ich utrzymanie mogli by przeznaczy? dla m?odych ?o?nierzy ?eby im da? szanse rozwoju a nie wymy?lane ci??kie testy na egzamin podoficerski ciekawe czy ten co to wymy?li? zaliczy? by ten egzamin.Wielki szacunek dla pana genera?a.

 17. Moje najszczersze i z g??bi serca p?yn?ce gratulacje dla Pana, Panie Generale. Takich m?drych i ?wiat?ych dowódców potrzebuje armia.Z Pana powinni bra? przyk?ad wszyscy dowódcy WP.Serdecznie Pana pozdrawiam i ?ycz? sukcesów w s?u?bie dla dobra Polski.
  Z wyrazami szacunku,
  kpt.WP w.st.spocz.mgr Cezary Fedorowicz

 18. Panie GENERALE, WIELKI SZACUN, to jest dla mnie WIELKI DZIE? 23 stycze?, us?ysze? publicznie od lat NORMALN?, NIEzAK?AMAN?,USZCZ??LIWIAJ?C?, RADOSN?, PRAWDZIW?, OPTYMISTYCZN? WIADOMO??.Pod Pana DOWÓDCTWEM i ROZKAZEM pójdzie WIELU… Z Pow?aniem Z23

 19. Z CA?YM SZACUNKIEM P. GENERALE, ALE NIECH ZA PANEM PÓJD? INNI WOJSKOWI, W JEDNO?CI SI?A!! PS ALE Z WIZAMI SPRAWA POLEGA PODOBNO NA TYM /WERSJA OFICJALNA/, ?E POLACY NAJWI?CEJ Z INNYCH PRZYBYSZÓW W USA POZOSTAJ? NIELEGALNIE PONAD CZAS WYZNACZONY!! I PONO? DLATEGO SPRAWA WIZ WSTRZYMANA..

 20. # 2516
  …Podpis…
  Powstawanie
  Z kolan poprzez stanie.

  Powstawanie z kolan
  Wymaga najpierw pozycji
  Stojącej by przejść
  Do pozycji siedzącej.

  Do pozycji siedzącej
  Po zrealizowaniu tego
  Że niewypały psychologiczne
  Przez rządzicieli rosyjskich
  Pozostawione zostaną
  Przez stojącego oraz
  Przez wielnie ostatecznie
  W Polsce rozbrojone.

  Rozbrojone
  Dzieki temu, że możemy
  Zbudować wlasne drony
  Oraz naboje wielostopniowe
  Do wyjścia w kosmos gotowe.

  Gotowe także do tego
  By jakby co i wrazie czego
  Obronić w Polsce ' Fort Trump ”
  Narodu Amerykańskiego.

  Autor Janwid.
  Sept. 19/2018

  http://dziennik-polityczny.com/2017/01/16/gen-wojciechowski-ostro-o-obecnosci-wojsk-usa-amerykanskie-zolnierze-maja-bronic-polski-nonsens/

  # 1584€
  Dowiedziałem się metodą Pana A.Sterna
  Że armia amerykańska do Polski wysyłana
  Będzie się składała z polskiej emigracji
  Która do Stanów Zjednoczonych
  Dobrowolnie przywędrowała.
  Mr.Jan Tarwid.Kapr.Rez.Lot.
  Polskiego i Amerykańskiego.

  ///

 21. Brawo Panie Generale wreszcie doczekaliśmy się Generała z jajami, który potrafi trzeźwo i merytorycznie przedstawić sedno sprawy. Pełen szacunek i całkowita zgodność.

 22. Tylko Polska z tym państwowym budżetem nie jest wstanie zakupić sprzętu wojskowego zapewniającego w minimalnym stopniu podjąć równą walkę z naszymi sąsiadami tym samym bronić się sama a o broni atomowej u potencjalnych wrogów już nie wspomnę. Zastanawiam się nad sensem podważania sojuszu USA-Polska

 23. I do tego ten tam jak stał koło biurka w stanach kupił za kilka dobrych baniek element systemu amerykańskiej tarczy przeciw rakietowej który w założeniu ma strącać rakiety balistyczne w suborbitalnej fazie lotu… Sęk w tym, że nie grozi nam ze strony Rosji taki atak praktycznie. Dużo groźniejsze są dla nas rakiety typu Iskander-M ~500 km, oraz Iskander-E ~300 km zasięgu i mówimy tu o zasięgu oficjalnie podawanym przez stronę Rosyjską. Przypomnę tylko jakie olbrzymie zdziwienie wywołał fakt atakowania rakietami systemu 3M-54 Kalibr celów położonych na terenie Syrii z jednostek pływających znajdujących się na morzu czarnym. Według oficjalnej wersji rakiety te miały mieć zasięg podobny do Iskanderów. Po bojowym zastosowaniu Kalibrów, w początkowej fazie konfliktu w Syrii, podano do wiadomości publicznej ich oficjalne zasięgi i uwaga są to odpowiednio: 91RE1 50 km, 3M54 660 km, 3M14 >1500 km konwencjonalna / 2600 km jądrowa!!! O rozmieszczeniu w obwodzie kaliningradzkim Iskanderów uzbrojonych w głowice taktyczne Rosjanie oficjalnie poinformowali opinię publiczną przy zakupie przez nas od Amerykanów zestawów obrony przeciwlotniczej typu Patriot (temat na odrębny wątek). O tym że na rosyjskiej części zalewu wiślanego stacjonują jednostki przenoszące na pokładzie wyrzutnie systemu 3M-54 wiadomo od kilku lat. Jakie są w stanie wystrzeliwać z nich rakiety tego już nie. Nawet gdyby były to „tyllko” pociski manewrujące z konwencjonalnymi głowicami to przypominam iż każda z jednostek która oddawała strzały w kierunku Syrii wykonywała jeden strzał co sekundę, każda z jednostek systemu Kalibr ma na sobie w okolicy 10 lub więcej załadowanych wyrzutni, Matematykę zostawiam komuś komu będzie się chciało to przeczytać. W którą stronę nie liczyć, większość strategicznych przepraw rzecznych, elementów infrastruktury: elektrycznej, hydraulicznej, kolejowej, magazyny broni i paliwa mają pokryte. Leżymy dokumentnie w kwestii obrony przeciwlotniczej kraju. Na uzbrojeniu wojsk WOPK w dalszym ciągu znajdują się rakiety typu S-125 oraz S-75… Być może niektórzy pamiętają głośne ówcześnie zestrzelenie amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U-2, został zestrzelony właśnie przy użyciu rakiety S-75 potocznie zwanej „Wołchow” obie rakiety którymi w przeważającej mierze bronimy polskiej części nieba konstrukcyjnie pamiętają lata 50-60 ubiegłego stulecia… Kupiliśmy za gigantyczne pieniądze system Aegis Ashore który owszem ma też mieć, w wersji uzbrojonej w rakiety Sm-3 Block IIA, możliwość zestrzeliwania rakiet pośredniego zasięgu czyli takich których zasięg wynosi pomiędzy 3000 a 5500 km… jakby tu nie liczyć za nasze pieniądze będziemy bronić całej zachodniej europy i zagrożeń zmierzających w stronę wschodniego wybrzeża USA… Normalnie kocham Cię Polsko!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*