Izrael powinien zapłacić za zbrodnie dokonane na Polakach przez swoich obywateli!

Izrael powinien zapłacić za zbrodnie dokonane na Polakach przez swoich obywateli!Polska zapłaci po 100 tys. euro każdemu z poszkodowanych w amerykańskich więzieniach CIA na terytorium naszego kraju – orzekł Europejski Trybunał w Strasburgu. Niech zatem państwo Izrael zapłaci adekwatne odszkodowania za zbrodnie dokonane na terytorium Polski przez swoich obywateli w okresie PRL.

 Europejski Trybunał w Strasburgu odrzucił odwołanie rządu od wyroku uznającego, że Polska naruszyła konwencję praw człowieka ws. więzień CIA. Potwierdził tym samym, iż rząd polski jest współwinnym prowadzonego przez amerykańską Centralną Agencję Wywiadowczą programu przetrzymywania i przesłuchiwania więźniów przy użyciu „nadzwyczajnych środków”.

Reprezentujący polski rząd prawnicy argumentowali, iż nie ma żadnych dowodów na to, że  w Polsce były jakiekolwiek tajne więzienia CIA oraz że polskie władze nie zdawały sobie sprawy z prowadzonych przez amerykański wywiad działań na terytorium Polski.

Strona polska podważała również zeznania Palestyńczyka Abu Zubajdy i Saudyjczyka Abd al-Rahima al-Nashiriego, którzy wskazali Polskę jako miejsce swojego przetrzymywania i torturowania.

Wyrok Trybunału będący wyrokiem ostatecznym oznacza, że każdy z poszkodowanych otrzyma od rządu polskiego po 100 tys. euro za doznane szkody. Polska pokryje również koszty procesu w wysokości 30 tys. euro.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na jedną kwestię. Jeżeli obydwaj poszkodowani otrzymali tak wysokie odszkodowania mimo że ponieśli mniejszy uszczerbek na zdrowiu niż Polacy torturowani miesiącami w katowniach UB przez katów głównie żydowskiego pochodzenia, to jakie odszkodowania od państwa Izrael powinni otrzymać w zamian za uszczerbek na zdrowiu, a rodziny nieżyjących już bestialsko pomordowanych – za utratę życia najbliższych osób?

Pytanie to szczególnie wybrzmiewa w kontekście roszczeń żydowskich co do utraconego z tytułu wywołanej przez Niemców wojny mienia.

Anna Wiejak

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*