Litwini coraz sceptyczniej o UE

W tym roku Litwa będzie obchodziła dziesiątą rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. W przeciągu tego czasu ich ocena UE znacznie się zmieniła. Nie jest już tak pozytywna, jak na początku.

 

W 2004 r. aż 60 proc. mieszkańców Litwy pozytywnie oceniało Unię Europejską. W 2013 r., jak wynika z badań Eurobarametru, liczba takich osób zmniejszyła się do 38 proc.

Z drugiej jednak strony zwiększyła się liczba osób, którzy jednocześnie utożsamiają siebie z Litwą i Unią Europejską. W 2004 r. takich było 43 proc., w roku ubiegłym wzrosło do 54 proc.

W większości krajów unijnych kryzys gospodarczy miał negatywny wpływ na tożsamość europejską mieszkańców. Litwa jest jednym z nielicznych krajów, w którym odsetek ludzi uważających się za Europejczyków wzrósł, choć samo poparcie dla Unii zmalało.

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!