Białoruś wspólnie z Rosją testuje gotowość bojową

Białoruskie ministerstwo obrony poinformowało o rozpoczęciu drugiej fazy sprawdzianu gotowości sił zbrojnych tego kraju, zarządzonego w styczniu przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę. W ćwiczeniach tych wezmą również udział siły rosyjskie.

 

Drugi etap rozpoczął się od sprawdzenia gotowości do wypełniania zadań wspólnego systemu regionalnego obrony przeciwlotniczej (przyp. red. – zintegrowany system OPL Białorusi i Rosji) jako całości z udziałem części jego rosyjskiej składowej. (…) Obecnie weryfikowana jest gotowość do wykonywania wyznaczonych zadań szeregu jednostek i pododdziałów sił natychmiastowego reagowania oraz szybkiego działania.

Jednostki białoruskie przemieszczają się z miejsc stałej dyslokacji na poligony w rejonie Baranowicz w zachodniej Białorusi, oraz w centrum kraju – na poligony Borysowicze i Osipowicze. Będą tam miały miejsce ćwiczenia taktyczne, ogniowe oraz testy fizyczne. Głównym celem sprawdzianu jest weryfikacja przygotowania do użycia uzbrojenia i innego sprzętu wojskowego.

Drugi istotny cel tych działań, to realne sprawdzenie gotowości bojowej i sprawności działania dowódców, sztabów, jednostek wojskowych i samych żołnierzy. Zarówno w zakresie planowania jak i realizacji zadań.

Już od poniedziałku trwają intensywne ćwiczenia niektórych jednostek białoruskich sił zbrojnych. W północno-zachodniej części kraju, pod okiem wiceministra obrony, gen. Michaiła Puzikowa, trenuje niemal 2 tys. ludzi i 70 pojazdów ze  120. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

W tym samym czasie rozpoczęły się również ćwiczenia w przemieszczaniu oraz ostre strzelania jednostek artylerii i artylerii rakietowej Zachodniego Dowództwa Operacyjnego. Biorą w nim udział między innymi działa samobiezne 2S3 Akacja i 2C1 Goździk oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet Smiersz, Uragan i Grad. W ćwiczeniach uczestniczy też dywizjon rakiet balistycznych Toczka.

Więcej postów