Polska we włoskim systemie satelitarnym

Nasz kraj został partnerem we włoskim programie Cosmo-SkyMed. Odtąd polskie wojsko będzie miało dostęp do danych rozpoznawczych o zasięgu globalnym. Dziś takie porozumienie podpisali przedstawiciele resortów obrony obu krajów. Rozpoczyna ono prace nad wdrożeniem programu w Polsce.

 

Dzięki porozumieniu Polska otrzyma prawo dostępu do systemu Cosmo-SkyMed. Dołączy też do prac badawczo-rozwojowych nad jego najnowszą wersją Cosmo-SkyMed Seconda Generazione. Kolejnym etapem współpracy będzie budowa w Polsce naziemnego segmentu użytkownika wojskowego (P-DUGS).

– Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyniesie wymierne efekty w postaci sprawnego i funkcjonalnego systemu satelitarnego na miarę XXI wieku – mówił generał Sławomir Szczepaniak, szef Inspektoratu Uzbrojenia MON, podczas podpisywania umowy z Włochami.

– Jestem przekonany, że to porozumienie to świetny start polsko-włoskiej współpracy –dodał z kolei gen. broni Enzo Vecciarelli, dyrektor Departamentu Programów Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Republiki Włoskiej. Dokument generałowie podpisali w obecności Czesława Mroczka, sekretarza stanu w MON, oraz ambasadora Republiki Włoskiej w Polsce, J.E. Riccardo Guarigli.

Historia projektu jest już dość długa. Pod koniec ubiegłej dekady armia polska dokonała przeglądu potrzeb operacyjnych. Jeden z wniosków, określony jako wymaganie operacyjne o kryptonimie „Glob”, mówił o tym, że wojsko musi mieć dostęp do danych rozpoznawczych o zasięgu globalnym. System ten ma działać niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych z jednoczesnym zachowaniem suwerenności granic i przestrzeni powietrznej innych państw.

Tego typu informacje mogą dostarczać jedynie satelity, których Polska nie ma. Dlatego latem 2010 roku, na mocy decyzji ministra obrony narodowej, powstał Zespół Zadaniowy ds. Satelitarnego Rozpoznania Obrazowego, którego pierwszym zadaniem było opracowanie (na potrzeby MON i Sztabu Generalnego WP) propozycji dotyczącej tego, jak najszybciej i możliwie najtaniej wojsko może takie zdolności uzyskać.

Przygotowane przez Zespół analizy wskazywały, że armia polska powinna dołączyć do któregoś z międzynarodowych programów rozpoznania satelitarnego, zanim opracuje w ramach prac współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju własnego satelitę.

W grudniu 2010 roku Polska przystąpiła do Wielonarodowego Programu w zakresie Rozpoznania Satelitarnego (Multinational Space-Based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and Observation – MUSIS). Uczestniczą w nim też Belgia, Niemcy, Francja, Grecja, Włochy oraz Hiszpania. Szwecja jest w MUSIS na prawach obserwatora.

Dzięki członkostwu w tym programie nasz kraj nawiązał bliższą współpracę z Włochami, których wojsko od 2007 roku korzysta z satelitarnego systemu obserwacji Ziemi COSMO-SkyMed, składającego się z czterech satelitów. Co istotne z naszego punktu widzenia, COSMO-SkyMED jest obecnie przez Włochów unowocześniany i rozbudowywany. Jego bardziej zaawansowana odmiana COSMO-SkyMed Seconda Generazione (CSG – radarowy satelitarny system obrazujący drugiej generacji) ma osiągnąć zdolność operacyjną w 2016 roku.

W 2011 roku Polska i Włochy podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w dziedzinie satelitarnej obserwacji Ziemi, a w trakcie MSPO 2012 roku w Kielcach zawarły „Memorandum o porozumieniu”, w którym szczegółowo określono zasady, koszty oraz harmonogram czasowy przystąpienia strony polskiej do włoskiego programu satelitarnego Cosmo-SkyMed.

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!