Kwestia gender: czy czeka nas katastrofa?

Tak zwana kwestia gender stanowi dziś w Polsce jedno z najpoważniejszych i wywierających decydujący wpływ na rodzinę wyzwań – z uwagi na skutki społeczne i kulturowe z nią powiązane.

 

Po legalizacji układów homoseksualnych, wprowadzeniu przestępstwa homofobii i wszelkich inicjatyw legislacyjnych w celu zniesienia domniemanej dyskryminacji w społeczeństwie pojawia się ideologia gender, uwarza profesor Roberto de Mattei z Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie.

Punktem wyjścia ideologia jest odrzucenie jakiegokolwiek elementu stabilności w tożsamości ludzkiej osoby. Klasyczne definicje męskości i kobiecości zostają zanegowane jako przypadkowe i mało znaczące konstrukcje społeczne, a tradycyjna płeć biologiczna zostaje zastąpiona nową płcią społeczną i psychologiczną. Zasad Yogyakarta został zaprezentowany podczas obrad Rady ONZ ds. Praw Człowieka 26 marca 2007 r., a 29 lipca 2009 r. Rada Europy uwzględniła go w dokumencie „Prawa człowieka a tożsamość płciowa”. Ten projekt proponuje całkowitą zmianę społeczeństwa (nie zwykłe rozszerzenie praw, jak się kłamliwie mówi) poprzez zniszczenie tradycyjnej katolickiej rodziny i pojęć osób: mężczyzny i kobiety.

Pod naciskiem tych inicjatyw politycznych idee gender zaczęły krążyć przede wszystkich w „nowocześniejszych” krajach Europy. Zwłaszcza w ostatnim czasie zjawisko gender rozwinęło się w oszałamiającym tempie, podbijając coraz szersze obszary w ustawodawstwach krajów europejskich w większości o tradycji konserwatywnej. Zwykle to zjawisko idzie w parze z uchwalaniem praw korzystnych dla homoseksualistów. Między ruchem gender a ruchem homoseksualnym zawiązał się de facto mocny ideologiczny sojusz strategiczny dążący do stworzenia nowej antropologii społecznej uwolnionej od prawa naturalnego.

Dzięki Bogu, Europa przebudzesię. We Francji ruch „Manif pour Tous”, który rozwinął się stopniowo ubiegłej jesieni w sposób spontaniczny jako wyraz sprzeciwu wobec rewolucyjnych ustaw Hollande’a, przyczynił się do przebudzenia milionów sumień i podjęcia w innych krajach podobnych inicjatyw w obronie naturalnej rodziny. Dlatego tak ważne i decydujące jest przeprowadzanie w Polsce i na wszystkich szczeblach kampanii informacyjnych przedstawiających w sposób prawidłowy i szczery zakłamanie i poważne zagrożenia dla polskiej rodziny i całego społeczeństwa ze strony ideologii gender. Pochód tej ideologii nie jest nieodwracalny!