Departament Bezpieczeństwa Litwy: Polacy pomagają wywiadu Rosji

Rosyjskie służby bezpieczeństwa i wywiadu działają intensywnie i agresywnie, a ich pracownicy często działają pod przykryciem dyplomatycznym, w swoim raporcie ogłosił Departament Bezpieczeństwa Państwowego Litwy. W raporcie Departament podkreśla, że z sytuacji na Wileńszczyźnie może skorzystać Rosja.

 

„Działalność niektórych liderów społeczności polskiej na Wileńszczyźnie oraz stawiane wymagania są zgodne z celami polityki zagranicznej Rosji” – napisano w raporcie.

Zdaniem Departamentu, Ambasada Rosji w Wilnie „szczególnie aktywnie wspiera łączenie się partii na tle narodowościowym przed wyborami”.

Po aktywizacji działalności prawicowych organizacji w Polsce, na południowo – wschodniej Litwie w ciągu ostatnich kilku lat powstał polski skrajnie nacjonalistyczny ruch. W ocenie Departamentu przyczyną powstania takiego ruchu jest dość duża socjalna i kulturowa izolacja Polaków na Litwie, jednak „istotnym bodźcem do powstania ruchu jest aktywizacja prawicowych organizacji w Polsce i ich kontakty na Wileńszczyźnie”.

Oprócz tego, Departament twierdzi, że polski ruch na Wileńszczyźnie nie stwarza zagrożenia integralności terytorialnej Litwy, jednak „jego działalności i poszczególne incydenty mogą wzmacniać napięcie na tle narodowościowym w południowo – wschodniej Litwie oraz formować negatywny wizerunek kraju w oczach Polaków na Litwie”.

Jakub Moźniak

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!