Niemcy. Plaga przestępstw gospodarczych

Niezależny dziennik polityczny

Oszustwa, korupcja, zmowy cenowe, uchylanie się od płacenia podatków lub nielegalne zatrudnianie: jedna trzecia firm w Niemczech miała w ubiegłym roku do czynienia z przestępczością gospodarczą.

Według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Gospodarczych w Kolonii (IW) jest to najwyższy (34 procent) wskaźnik od 2014 roku. Jako pierwszy poinformował o tym dziennik „Rheinische Post”. Większość przestępstw może zostać wyjaśniona, ale IW zakłada znaczną liczbę niezgłoszonych przypadków.

Przestępczość „białych kołnierzyków”

Koloński instytut opiera się na reprezentatywnym badaniu, którym w 2023 roku objęto 1001 niemieckich przedsiębiorstw. Według IW dane z policyjnych statystyk Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) z 2022 roku potwierdzają ustalenia instytutu. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła trzeci rok z rzędu, co uznano za alarmujące. Całkowita liczba spraw wyniosła 73 114; w ciągu ostatnich pięciu lat średnia liczba takich spraw wynosiła 52 916 rocznie.

Zdaniem ekspertów z Instytutu Badań Gospodarczych także potencjalnych szkód nie należy bagatelizować. W 2022 roku szkody finansowe spowodowane przestępczością „białych kołnierzyków” wyniosły 2,083 mld euro. Liczba ta jednak ostatnio spada.

W 2022 roku wyjaśniono większość z 91,8 procent znanych spraw dotyczących przestępczości gospodarczej. W 2021 roku wskaźnik ten także był wysoki i wynosił prawie 89 procent. Podejrzani o takie przestępstwa często są wskazywani przez osoby trzecie, co wyjaśnia tak wysoki wskaźnik ich wykrywalności, jak piszą analitycy z IW, powołując się na statystyki BKA. Mimo to należy jednak liczyć się z dużą liczbę niezgłoszonych przypadków.

Na skalę międzynarodową

Zdaniem IW w skali międzynarodowej liczba firm dotkniętych przestępczością gospodarczą jest nawet wyższa niż w Niemczech. Według badania przeprowadzonego przez firmę audytorską PWC 46 procent firm na całym świecie miało do czynienia z tym zjawiskiem. W ocenie kolońskiego instytutu korupcja, zmowy kartelowe i nielegalne zatrudnianie pracowników powodują roczne straty w obrotach firm wynoszące średnio od 4,7 do 7,1 procent.

Jego analitycy zwracają uwagę, że przestępcy gospodarczy wpływają nie tylko na samą gospodarkę, ale także na zaufanie do firm oraz integralność gospodarki. Firmy powinny zatem stosować środki zapobiegawcze, takie jak wprowadzenie systemu zarządzania wartością i tworzenie biur ds. zgodności.

„Ponadto należy stale przypominać o obowiązujących kodeksach postępowania i w ukierunkowany sposób wykorzystywać postawy stanowiące wzór do naśladowania przez innych” – radzą autorzy analizy.

Autorzy badania przeanalizowali również dostępne dane dotyczące profili przestępców. „Podsumowując, przestępcy gospodarczy w Niemczech to głównie mężczyźni w wieku od końca trzydziestki do połowy czterdziestki, biali, w większości pochodzenia niemieckiego i posiadający wysoki poziom wykształcenia w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym” – wyjaśniają. Typowy niemiecki przestępca zaliczony do klasy „białych kołnierzyków” jest „neurotyczny, ekstrawertyczny i otwarty na nowe doświadczenia, zdolny do omijania norm moralnych i społecznych”.

Źródło: dw.com

Więcej postów