Większość gmin w Polsce podwyższyła podatki od nieruchomości. Gdzie obowiązuje najniższa stawka?

Niezależny dziennik polityczny
Podatki od nieruchomości w 2023 r. podniosło 92 proc. gmin w kraju; w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 88 proc. – wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodali, że w przypadku przedsiębiorców najniższa stawka dla zabudowy obowiązuje w gminie Lipnica Wielka (woj. małopolskie).

Wyższe stawki podatku w 2023 r. wprowadziło 92 proc. gmin w kraju. “To więcej niż w poprzednich latach (odsetek ten wynosił 88 proc. w 2022 r. i 70 proc. w 2021 r.)” – wskazali analitycy PIE. Dodali, że podwyższona inflacja zachęciła samorządy do aktualizowania wartości opodatkowania dla utrzymania wpływów budżetowych w podobnej proporcji do lat ubiegłych.

Jak zwrócili uwagę, tempo wzrostu opłat za nieruchomości w 2023 r. przeciętnie było dwucyfrowe. W skali kraju, jak przypomnieli, wysokość podatku od budynków mieszkalnych wynosi przeciętnie 0,82 zł/m kw., budynków pod działalność – 24,42 zł/m kw., a gruntów pod działalność – 1,02 zł/m kw. “Oznacza to wzrost stawek kolejno o: 11,6 proc., 10,3 proc. oraz 11,3 proc.” – wskazali w najnowszym wydaniu “Tygodnika Gospodarczego PIE”.

Podkreślili, że w przeważającej części gmin wysokość stawek podatku oscyluje wokół górnych limitów, nie brak jednak wyjątków, w których danina jest niska. “To między innymi gminy Mielnik (woj. podlaskie) oraz Wierzbica (woj. mazowieckie) – mieszkańcy płacą tylko 1 grosz za 1 m kw. budynku mieszkalnego” – podkreślili. Zwrócili uwagę, że przedsiębiorcy “wyjątkowo tanio mogą prowadzić działalność w gminie Lipnica Wielka (woj. małopolskie) – stawka dla zabudowy wynosi 9,2 zł/m kw. i jest najniższa w kraju”.

Maksymalną stawkę podatku, zróżnicowaną w zależności od sposobu wykorzystania budynków ustala Ministerstwo Finansów (MF). Decyzja uwzględnia wysokość inflacji w I półroczu – w 2022 r. wyniosła ona 11,8 proc. Ostateczna wysokość podatku ustalana jest uchwałami rad gmin. Każda gmina ma możliwość samodzielnie kształtować stawki według przyjętych kryteriów czy określać zwolnienia z podatku – wyjaśniono.

Źródło: gazetaprawna.pl

Więcej postów

polub nas!