Zabraknie węgla dla polskiego ciepłownictwa? Rozwiązanie leży w kogeneracji

Niezależny Dziennik Polityczny

Sektor ciepłowniczy coraz częściej zwraca się ku kogeneracji. Krok w tym kierunku podyktowany jest wieloma czynnikami – od poprawy wydajności i korzyści ekonomicznych, aż po dobro przyszłych pokoleń.

Wydawać się może, że nie ma obecnie państwa w Europie, które nie mierzyłoby się z konsekwencjami kryzysu energetycznego. Wydarzenia na arenie międzynarodowej, których w tym roku jesteśmy świadkami, zaburzyły dotychczasowy porządek w światowej gospodarce, a budzący się z popandemicznego letargu sektor energetyczny oraz postępująca inflacja jeszcze bardziej podsyciły ten problem. W obliczu wyzwań stawianych przez rzeczywistość, niezwykle istotne jest zachowanie jedności w tym trudnym okresie.

Ostatnie miesiące dla europejskiej energetyki były okresem wzmożonych starań, by wypełnić lukę powstałą po odstąpieniu od rosyjskiego gazu, węgla oraz ropy. Jest to również okres wielu przełomowych decyzji oraz wydarzeń, które bez wątpienia będą miały charakter kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

By znaleźć tego przykłady wystarczy spojrzeć się na własne podwórko. Polski rząd niedawno ogłosił decyzję o budowie elektrowni jądrowej we współpracy z amerykańskim Westinghouse i zapowiedział powstanie drugiego, komercyjnego projektu, który ma zostać zrealizowany przez sektor prywatny przy współpracy z koreańskim KHNP oraz jedną ze spółek Skarbu Państwa.

Pod koniec września miało także miejsce uruchomienie długo oczekiwanego gazociągu Baltic Pipe. Magistrala tłocząca do Polski gaz z norweskiego szelfu kontynentalnego przez Danię przyczyniła się do trwałego uniezależnienia się od rosyjskich dostaw błękitnego paliwa. Nie jest to jednak jedyny przykład inwestycji poczynionych na przestrzeni ostatnich lat, by poszerzyć swój gazowy portfel.

W bieżącym roku w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczęto wydobycie gazu ziemnego zaazotowanego ze złóż lokalnych na potrzeby energetyki. W planach na najbliższe lata są również kolejne inwestycje energetyczne pod kątem zagospodarowania istniejących złóż na terenie Polski.

I choć uwaga skupiona jest na energetyce, sektor ciepłowniczy jest niemniej ważny w dyskusji i nie należy o nim zapominać, zwłaszcza przed zbliżającym się okresem zimowym. Wraz ze zmniejszającą się temperaturą, zapotrzebowanie na energię cieplną będzie rosło, co przy obecnych problemach z dostępnością węgla, będącego podstawą dla ok. 70% krajowego sektora ciepłowniczego, budzi niepewność wśród odbiorców.

Rozwiązaniem mogą okazać się agregaty kogeneracyjne ofertowane przez spółkę Eneria – polskiego przedstawiciela marki Caterpillar. W ciągu ostatnich lat rośnie zainteresowanie nowymi mocami gazowymi w ciepłownictwie, a świadczyć mogą o tym inwestycje wielu przedsiębiorstw oraz zakładów produkcji energii cieplnej. Jednym z takich projektów jest ciepłownia w Skierniewicach, która rozbudowała się o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych. Po rewitalizacji skierniewicka ciepłownia przekształciła się w elektrociepłownię co oznacza, że od tamtej pory uzyskała także możliwość wytwarzania energii elektrycznej, zaspokajając tym samym lokalne zapotrzebowanie na prąd.

Podjęta w 2020 roku decyzja o budowie jednostki kogeneracyjnej polegała na dostarczeniu przez Enerię czterech agregatów G3516H zasilanych wysokometanowym gazem ziemnym, których łączna moc 8 MWt jest dostępna przez cały rok dla ponad 25 tysięcy odbiorców.

Eneria oferuje kontrahentom usługi „pod klucz” – poza dostarczeniem agregatów poprowadziła również skomplikowany układ odzysku ciepła oraz zainstalowała urządzenia startujące wraz z tłumikami i elementami układu sterującego i wydechowego.

Dzięki inwestycji zakład ma możliwość wytwarzania na potrzeby własne 8 MW energii elektrycznej, która w przypadku nadwyżki zostanie odsprzedana do lokalnej sieci energetycznej. Warto podkreślić, że przy zastosowaniu nowoczesnego układu kogeneracyjnego można zabezpieczyć zasilanie w media niezbędne do produkcji ciepła przy zachowaniu nawet 95% sprawności układu.

Poza aspektami ekonomicznymi, inwestycja w kogenerację to także inwestycja w czyste powietrze. Ogłoszona polityka klimatyczna Unii Europejskiej zakłada redukcję emisji CO2 o 55% netto do 2030 roku. By cel ten stał się osiągalny, w nadchodzących latach zostanie przekazane ponad 700 mld euro na poprawę efektywności energetycznej. Dla wielu sektorów – w tym również dla ciepłownictwa – inwestycja w kogenerację pozwoli na osiągnięcie tych ambitnych celów, minimalizując szkodliwy wpływ na środowisko. Szacunki wskazują, że zmiana paliwa z węgla na gaz pozwoli zmniejszyć emisję CO2 o ponad 52 000 ton, co przełoży się zarówno na jakość powietrza, jak i zmniejszenie kosztów.

Kryzysy mają to do siebie, że wraz z biegiem czasu przemijają. Pomimo wielu trudności i zaburzeń na rynku energii, konsekwentna dywersyfikacja pozwoli z niego wyjść. Liczby mówią same za siebie – w obecnej sytuacji inwestycje w energetykę oraz ciepłownictwo mogą przynieść niezliczone korzyści, a ich realizację wesprze lider branży – Eneria.

energetyka24.com

Więcej postów