Nowy komponent WOT nie taki nowy

Nowy komponent WOT

W Wojskach Obrony Terytorialnej ma powstać nowy tzw. komponent obrony pogranicza. Oparty on będzie jednak na już istniejących jednostkach.

Powstanie takiego komponentu zapowiedział szef MON Mariusz Błaszczak. W trakcie przysięgi wojskowej w Kolnie na Podlasiu podpisał nawet koncepcję tej nowej struktury WOT.

Dodał, że nowy komponent będzie obejmował dziesięć batalionów w czterech województwach na granicy wschodniej: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim.

Wyjaśnił, że jego nazwa – KOP, nie jest przypadkowa. – Odwołujemy się do tradycji sprzed II wojny światowej, wtedy też obok Straży Granicznej był Korpus Ochrony Pogranicza jako formacja wojskowa.

Dowództwo WOT uzupełniło, że komponent ma liczyć docelowo 7500 żołnierzy. W czasie pokoju zapewnią oni wsparcie pogranicznikom, a w czasie wojny będą bronić granicy. Bataliony zostaną wyposażone w bezzałogowe systemy powietrze, w ich strukturze będą też działać pododdziały z psami i konne.

Zapytaliśmy MON, kiedy ta koncepcja zostanie wdrożona, czy wchłonie on już istniejące bataliony WOT, czy będą tworzone nowe od zera i kiedy osiągną one docelową liczbę żołnierzy oraz kiedy komponent będzie miał gotowość bojową? Poprosiliśmy też o doprecyzowanie, na czym ma polegać „powiązanie” komponentu WOT z przedwojennym Korpusem Ochrony Pogranicza. Czy na granicy powstaną strażnice KOP WOT, szwadrony kawalerii, szkoła tresury psów itd. Takie komórki istniały w strukturach przedwojennego KOP.

Odpowiedź resortu jest enigmatyczna. Zaznaczono, że szczegóły dotyczące realizacji koncepcji zostaną dopiero określone w decyzji Ministra Obrony Narodowej, w tym liczebność i termin osiągania gotowości bojowej przez Komponent Obrony Pogranicza. Dodano też, że sześć „batalionów obrony pogranicza zostanie sformowanych z już istniejących batalionów lekkiej piechoty, a pozostałe cztery zostaną utworzone w kolejnych etapach realizacji koncepcji”. Zatem nowy komponent będzie oparty na już istniejących jednostkach. „Komponent Obrony Pogranicza WOT nawiązuje do przedwojennego KOP w ramach zadań operacyjnych i koncepcji wzmocnienia obrony granicy. Dowództwo WOT planuje zwiększenie poziomu uzawodowienia batalionów obrony pogranicza, a także wyposażenie w sprzęt umożliwiający prowadzenie operacji w trudnym terenie przygranicznym, we współdziałaniu ze Strażą Graniczną oraz samodzielnie” – odpowiedział nam resort obrony.

Więcej postów