Manewry “Zapad 2021”. Strategiczne odstraszanie i powstrzymanie agresji na wielką skalę

Zapad 2021

We wrześniu tego roku na terenie Rosji i Białorusi odbędą się strategiczne manewry wojskowe “Zapad 2021”. Poprzednie ćwiczenie “Zapad 2017” odbyło się cztery lata temu i wzięło w nim udział około 13 tys. żołnierzy z obu krajów. Ćwiczenia te realizowane są przez oba państwa w systemie cyklicznym co cztery lata.

Manewry odbędą się na zachodnim kierunku działań, a rosyjski Zachodni Okręg Wojskowy będzie ich gospodarzem. Niemniej ważna część „Zapadu-2021” rozegra się na pięciu białoruskich poligonach.

Wspólne ćwiczenia sił zbrojnych obu państw mają pogłębić i usprawnić stopień ich interoperacyjności. Podczas “Zapad 2021” będą testowane nowe systemy zautomatyzowanego dowodzenia wykorzystujące sztuczną inteligencję do kierowania wojskami bez ludzkiej ingerencji systemy robotyczne i bezzałogowe.

Pisząc w skrócie, dla Wojsk Lądowych będzie to użycie nowych wzorów uzbrojenia, systemów dowodzenia, maszyn bezzałogowych. W przypadku Sił Powietrznych działania lotnictwa strategicznego i transportowego (tankowanie w powietrzu, przygodne operowanie z nieznanych lotnisk bez względu na porę doby). Wojska Obrony Przeciwlotniczej będą ćwiczyć wykrywanie ataku pociskami balistycznymi i manewrującymi, zwalczanie bezzałogowców. Ćwiczenia obejmą również obronę przeciwrakietowa Moskwy i centralnego rejonu przemysłowego.

W manewrach wezmą udział struktury dowodzenia, jednostki i oddziały zabezpieczenia techniczno-logistycznego, a także jednostki i oddziały regionalnej grupy wojsk obu krajów.

Oficjalnie podkreśla się chociażby chęć przetestowania współpracy bojowej połączonych jednostek szturmowych, działających w terenie silnie zurbanizowanym. Założeniem na ten rok ma być również sprawdzenie skuteczności nowych systemów uzbrojenia oraz modernizacji, wprowadzanych systematycznie względem obecnie używanego sprzętu wojskowego.

Przedstawiciele Rosji i Białorusi wielokrotnie podkreślali, że manewry nie są wymierzone przeciwko innym krajom. Podczas manewrów “Zapad 2021” zostaną przećwiczone kwestie strategicznego odstraszania i odpierania agresji na wielką skalę wobec Państwa Związkowego.

Oprócz militarnego sprawdzenia własnych zasobów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy żołnierzami obu krajów, “Zapad 2021” ma być sygnałem o politycznej woli do zapewnienia sojuszniczego wsparcia oraz dążenia do utrzymania bezpieczeństwa Rosji i Białorusi.

JAN RADŽIŪNAS

Więcej postów