Ile zarabia się w wojsku? Zarobki żołnierzy od szeregowego do generała

Pensje żołnierzy zawodowych zależą przede wszystkim od ich stopnia. Te rosną wraz ze stażem pracy i doświadczeniem wojskowych. Poza wynagrodzeniem zasadniczym, zatrudnieni w wojsku mogą liczyć na szereg świadczeń i dodatków.

Wysokość aktualnych zarobków wojskowych określa rozporządzenie ministra obrony narodowej z 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Podane w nim stawki są kwotami brutto.

Oprócz uposażenia zasadniczego, zawodowi wojskowi mogą otrzymać dodatek za długoletnią służbę – przysługuje po trzech latach pełnienia czynnej służby wojskowej i wynosi trzy proc. kwoty uposażenia zasadniczego. Rośnie o trzy proc. co kolejne trzy lata, aż do 15. roku służby. Od 15. roku służby dodatek wynosi 15 proc. uposażenia zasadniczego i wzrasta o jeden proc. za każdy dalszy rok pracy. Po 35 latach w wojsku wynosi aż 35 proc. uposażenia zasadniczego.

Żołnierze do zadań specjalnych

Do tego dochodzą takie dodatki jak służbowy, który przysługuje za pracę na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach. Mogą go otrzymać np. wojskowi lekarze, radcy prawni, referenci czy kontrolerzy ruchu lotniczego.

Z kolei dodatki specjalne przewidziane są dla żołnierzy pełniących służbę np. w składzie załóg wojskowych statków powietrznych czy jednostek marynarki wojennejzwalczających terroryzm, pracujących z materiałami wybuchowymi i niebezpiecznymi, czy w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Istnieją w końcu dodatki: motywacyjny, funkcyjny i kompensacyjny.

Zatrudnieni w wojsku mogą liczyć także na świadczenie mieszkaniowe, należność za przeniesienie i podróże służbowe, zasiłek na zagospodarowanie, czy dodatek rozłąkowy. Dodatkowe należności przysługują żołnierzom pełniącym służbę poza granicami państwa. Osobne świadczenia przewidziane są dla żołnierzy odchodzących ze służby oraz w sytuacji ich śmierci.

Trzynastki i wcześniejsza emerytura

Zawodowi żołnierze pobierają trzynastą pensję i nagrody jubileuszowe, z których pierwsza przysługuje po 20 latach czynnej służby wojskowej i wynosi 75 proc. miesięcznego uposażenia. Kolejne nagrody przysługują co pięć lat, a ich kwoty rosną, dochodząc do 300 proc. miesięcznego uposażenia w 40. roku czynnej służby.

Zawodowi wojskowi mają w końcu prawo do wcześniejszej emerytury. Żołnierzom powołanym po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej po 31 grudnia 2012 r. przysługuje ona najwcześniej po 25 latach i ukończeniu 55. roku życia.

Żołnierze szeregowi zarabiają 4 110 zł brutto. Starsi szeregowi – 4 180 zł

Kapral może liczyć na pensję w wysokości 4 660 zł brutto. Starszy kapral zarobi miesięcznie 4 700 zł. O 40 zł więcej, bo 4 740 zł dostanie plutonowy.

Sierżanci w wojsku mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4 970 zł brutto. Starsi sierżanci – 5 040 zł brutto.

Młodsi chorąży zarabiają 5 090 zł, chorąży 5 330 zł a starsi chorąży – 5 430 zł brutto. Starszy chorąży sztabowy otrzyma już pensję w wysokości 5 530 zł.

Pensja podporucznika to 5 790 zł. Porucznika – 5 870. Kapitanowie zarabiają od 6 120 do 6 230 zł brutto, a majorzy między 6 530 a 6 870 zł brutto miesięcznie.

Od 7 170 zł zaczynają się zarobki podpułkowników i sięgają 7 850 zł. Pułkownicy zarabiają między 8 320 a 9 660 zł brutto.

Generał brygady zarabia między 10 480 a 11 230 zł miesięcznie, generał dywizji może liczyć na kwoty między 11 830 a 12 780 zł brutto miesięcznie. Generał broni zarabia od 13 480 do 15 580 zł brutto miesięcznie. Na najwyższą pensję podstawową może liczyć wojskowy w stopniu generała. To 16 830 zł brutto miesięcznie.

businessinsider.com.pl

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!