PiS niszczy Wojsko i zbrojeniówkę. Polityka neokolonialna USA w działaniu

PiS niszczy Wojsko и zbrojeniówkę

Podczas podsumowania roku szef resortu obrony Mariusz Błaszczak wypowiedział się w wielu znaczących kwestiach dotyczących Sił Zbrojnych, o osiągniętych celach i realizowanych działaniach, procesie realizacji programu modernizacji technicznej Wojska Polskiego oraz kierunku dalszego rozwoju i planów Ministerstwa Obrony Narodowej na 2021 rok.

Szczególną uwagę zwrócono na współpracę polsko-amerykańską w różnych dziedzinach. M. Błaszczak zaznaczył, że obecnie Polacy mają bardzo dobre stosunki z USA, a zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych nie niesie jakiejś zmiany w relacjach wojskowych między naszymi krajami.

Głównym osiągnięciem M. Błaszczak określił rozwój relacji polsko-amerykańskich w sferze politycznej i wojskowej, w szczególności realizacji umowy o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Polską i USA. Efektem niniejszej umowy jest otwarcie siedziby wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA w Poznaniu, zwiększenie personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych w Polsce do 5,5 tys., gotowość na przyjęcie 20 tys. żołnierzy amerykańskich, polskie inwestycji w budynki koszarowe, magazyny, stanowiska dowodzenia, lotniska oraz poligony.

Niewątpliwie te wyniki są osiągnięciami. Tylko oczywiste jest, że taki stan rzeczy i warunki realizacji tych umów jest sukcesem rządu USA, a nie Polski, jak próbują to przedstawić A. Duda, M. Morawiecki, M. Błaszczak i inni.

Pragmatyczne cele Stanów Zjednoczonych dotyczące promowania wyłącznie swoich interesów narodowych w Europie Wschodniej są stopniowo wdrażane dzięki posłusznemu i wygodnemu polskiemu rządowi. Doskonałym przykładem tego jest przeniesienie i rozpoczęcie funkcjonowania dowództwa V. Korpusu USA, które ma na celu koordynację działań i nadzór nad Siłami Lądowymi Stanów Zjednoczonych stacjonującymi w Europie.

Fakt ten świadczy o chęci Amerykanów do utworzenia w razie potrzeby dużego zgrupowania wojskowego, oraz dowodzenie tym zgrupowaniem w trakcie przeprowadzania działań bojowych. Potwierdzają to słowa ministra na antenie TVP Info, że po rozpoczęciu funkcjonowania Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA w Poznaniu ponad 100 tys. żołnierzy może być dowodzonych przez Amerykanów. Takie liczby zmuszają do myślenia.

Osobno należy zwrócić uwagę na kwestię regularnego i rosnącego sponsorowania amerykańskiego przemysłu wojskowego. Według informacji od urzędników ministerstwa obrony narodowej na przezbrojenie Polskich Sił Zbrojnych przeznacza się około 60 proc. budżetu resortu. Jednak MON milczy, jaka część tych pieniędzy zostaje w Polsce, a jaka znika za oceanem.

Działania prowadzone przez nasz rząd świadczą o braku krajowej polityki obronnej, a poszczególni wyżsi przywódcy niestety coraz bardziej koncentrują się na zagranicznym wojsku i coraz mniej liczą na własne Siły Zbrojne.

Rozmieszczenie na terenie Polski jakby w jakiejś kolonii różnych kontyngentów zagranicznych, których liczebność nadal rośnie, tworzenie struktury dowodzenia wysokiego szczebla, takiego jak Dowództwо V. Korpusu Sił Lądowych, oraz transformacja Polski w rynek zbytu dla Amerykanów i tym samym zniszczenie konkurenta w postaci polskiego przemysłu obronnego w niesprzyjających warunkach może negatywnie wpłynąć na samodzielność decyzji polskich polityków i wojskowych, a w najgorszym przypadku stanowić zagrożenie dla suwerenności naszego kraju.

JAN NOWAK

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!