No Picture

Kijów–Warszawa. Zaszłość i gniew

25 sierpnia, 2014 0 21

Dopóki Polska nie stawia żadnych zdecydowanych warunków, dopóty głoszenie przyjaźni polsko-ukraińskiej przez ukraińskich nacjonalistów nic ich realnie nie kosztuje.