Modernizacja PT-91 Twardy?

2. Regionalna Baza Logistyczna 31 marca 2014 roku podpisała umowę z PCO S.A. na modyfikację kamery termowizyjnej Drawa-T czołgu PT-91 Twardy do wersji Drawa-TGA. W praktyce chodzi o wymianę urządzenia. Wartość zakupu, przed podpisaniem protokołu wojskowi wyceniali na 813 tys. PLN (netto). Postępowanie prowadzono w trybie negocjacji z jednym wykonawcą.

 

Warszawskie PCO jest właścicielem praw intelektualnych do systemu kierowania ogniem Drawa oraz autorem prac modyfikacyjnych co uzasadniło wspomnianą formułę zakupu. TGA wykorzystuje między innymi produkowaną na licencji kamerę termowizyjną nowej generacji. Kupowany jest jeden pakiet modernizacyjny, jednak oprócz 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w przedsięwzięcie zaangażowany został Centralny Organ Logistyczny Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia. Instytucji, odpowiadającej za ustalanie procesów eksploatacji i szkolenia specjalistów technicznych.

Na około 200 z posiadanych 232 czołgów PT-91 Twardy od kilkunastu już lat zamontowane są chłodzone kamery termowizyjne pierwszej generacji izraelskiej firmy El-Op. Część pojazdów posiada już kamery niesprawne, problemem jest pozyskiwanie części do systemu zakupionego wiele lat temu. Z drugiej strony przed czołgami PT-91 Twardy jeszcze kilkanaście lat służby, przynajmniej do około 2030 roku. Jest potrzebą oraz naturalnym procesem by teraz dokonać (tzw. midlife update) wymiany termowizorów na czołgach tego typu oraz zmodyfikować ich system kierowania ogniem. Polska zbrojeniówka próbowała sprzedać sko Drawa-TGA w 2011 roku podczas przetargu na remont 40 PT-91 Twardy, wówczas jednak wojskowi na taki krok się nie zdecydowali i postanowili na prace nie kierować wozów z wadliwą kamerą.

Zakładając, że wszystkie 232 PT-91 Twardy przejdą modernizację SKO oraz podany szacunkowy koszt jednego takiego kompletu, wartość programu można określić na około 185 mln PLN netto. Chociaż czołg PT-91 Twardy stanowi wyposażenie czterech batalionów czołgów trzech brygad (1. Brygada Pancerna, 2. Brygada Zmechanizowana i 34. Brygada Kawalerii Pancernej) w praktyce na pasach taktycznych poligonów spotkać można czołgi Twardy tylko z warszawskiej brygady.

Więcej postów