Estonia rozbudowuje armię i zwiększa wydatki na obronę narodową

Estońskie ministerstwo obrony narodowej zamierza do 2022 roku sformować drugą brygadę piechoty i pozyskać zestawy przeciwlotnicze średniego zasięgu. Ambitne plany modernizacji i rozbudowy sił zbrojnych Estonii zostaną sfinansowane przez realny wzrost wydatków obronnych o prawie 30 % w ciągu 10 lat.

 

Zgodnie z opublikowanym programem rozwoju systemu obrony narodowej Estonii na lata 2013 -2022, siły zbrojne tego kraju mają w nadchodzących latach pozyskać szereg nowych typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a liczebność estońskiej armii ulegnie zwiększeniu. Przyjęte zasady finansowania budżetu MON Estonii mówią o wydatkach na poziomie 2 % PKB rocznie, co w ciągu 10 lat ma zapewnić wzrost wartości estońskiego budżetu obronnego o ponad 60 % nominalnie i prawie 30 % po uwzględnieniu inflacji.

Do 2022 roku Estonia zamierza znacząco rozbudować swoje siły lądowe. Planuje się między innymi pełne zmechanizowanie 1. Brygady Piechoty, w tym wyposażenie jednego batalionu w bojowe wozy piechoty i pozostałych batalionów w transportery opancerzone oraz zakup haubic samobieżnych kalibru 155 mm. 2. Brygada Piechoty ma zostać w pełni sformowana i osiągnąć gotowość bojową. Co istotne, obydwa związki taktyczne estońskich wojsk lądowych będą w dużym stopniu nasycone środkami przeciwpancernymi.

Estonia przewiduje ponadto zakupy czołgów podstawowych i systemów obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, ale decyzja odnośnie ich zakupu ma zostać podjęta w 2016 roku. Plan modernizacji estońskiej armii przewidywał ponadto rozbudowę bazy lotniczej Amari do 2015 roku, ale w konsekwencji wydarzeń na Krymie siły NATO rozpoczną stałe stacjonowanie w Estonii jeszcze w bieżącym roku. Estońskie wojska obrony powietrznej zostaną ponadto wyposażone w dodatkowe środki wykrywania i śledzenia celów powietrznych oraz centrum dowodzenia obroną powietrzną zintegrowane z systemem NATINADS. Wreszcie, ochotnicze siły obrony terytorialnej (Ligi Obrony) zostaną rozbudowane z 22 500 do 30 000 żołnierzy, a wszystkie jednostki Ligi Obrony mają być kompletnie wyposażone i uzbrojone.

Zwraca uwagę sposób finansowania wydatków estońskiego ministerstwa obrony, związany z wielkością PKB tego kraju na poziomie 2 %. Prognozy ministerstwa finansów Estonii przewidują realnie wzrost gospodarczy średnio o ok. 3 % rocznie, co pozwoli na realne zwiększenie wydatków obronnych o 30 %. Niestety, w 2013 roku zakładany wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto o 3,02 % nie został osiągnięty (estoński PKB wzrósł w ubiegłym roku o nie więcej niż 1 %). Gwoli ścisłości należy dodać, że wcześniejsze prognozy estońskich służb finansowych były zdecydowanie zbyt optymistyczne i przewidywały wzrost gospodarczy na poziomie średnio 8,6 % w latach 2009 – 2018, co oczywiście nie będzie miało miejsca.

Podsumowując, Estonia zamierza w nadchodzących latach przeprowadzić szeroko zakrojony program rozbudowy i modernizacji sił zbrojnych, zmierzający do uzyskania nowych zdolności bojowych. Zwraca uwagę utrzymywanie sił obrony terytorialnej, a także ochotniczej jednostki Ligi Obronnej prowadzącej działania w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Obecna sytuacja polityczna może przyczynić się do przyspieszenia modernizacji estońskiej armii, nawet jeżeli optymistyczne prognozy gospodarcze nie zostaną spełnione.

Jakub Palowski

 

Więcej postów