Podatek od nieruchomości, ciężarówki i psa w 2023 r. Rekordowa podwyżka danin

niezależny dziennik polityczny 3

O niemal 12 procent rosną średnio górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, jakie mogą nałożyć gminy od 1 stycznia 2023 r. – wynika z ogłoszonego w Monitorze Polskim obwieszczenia Ministra Finansów.

Wzrost stawek związany jest z wysoką inflacją – zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, maksymalne stawki tych danin są corocznie waloryzowane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8. I o ten wskaźnik rosną górne stawki lokalnych danin.

A ile wyniosą faktycznie? O tym zdecydują radni w poszczególnych gminach. Mogą uchwalić niższe stawki, ale nie mogą uchwalić wyższych niż te określone w obwieszczeniu MF  (Monitor Polski z 1 sierpnia poz. 731).

Oto tabela z obecnymi i nowymi maksymalnymi stawkami oraz kwotą wzrostu.

Podatek od nieruchomości – maksymalne stawki ‘2023

Podatek od nieruchomości - maksymalne stawki '2023

Opłaty lokalne – maksymalne stawki ‘2023

Opłaty lokalne - maksymalne stawki '2023
Podatek od środków transportu – maksymalne stawki ‘2023
Podatek od środków transportu - maksymalne stawki '2023
Podatek od środków transportu – maksymalne stawki ‘2023 cz.II

Podatek od środków transportu - maksymalne stawki '2023 cz.II

rp.pl